Weekendafsluitingen A59 Rosmalen – Geffen

Rosmalen – In de weekenden van week 33, 34, 36 en 37 sluit bouwcombinatie Poort van Den Bosch de A59 tussen Rosmalen en Geffen in gedeelten af. Dit gebeurt in verband met het aanbrengen van Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) op de nieuwe autosnelweg, die naar verwachting medio september volledig beschikbaar is voor het verkeer. De officiële voltooiing van de A59 staat gepland op eind 2005.

Het afsluiten van de A59 in gedeelten gedurende weekenden heeft als voordeel dat het werk voor zowel weggebruiker als wegwerker zo veilig mogelijk kan worden uitgevoerd. Daarnaast komt het in één keer asfalteren de kwaliteit van de weg ten goede, wat een positief effect op het benodigde onderhoud betekent (en daarmee minder verkeershinder in de toekomst). Het ZOAB dat wordt aangebracht vermindert de kans op aquaplaning en verbetert het zicht bij slecht weer. Voor de omgeving heeft ZOAB de positieve eigenschap dat het ‘stiller’ is ten opzichte van andere asfaltsoorten.

De weekendafsluitingen beginnen op vrijdagavond om 20.00 uur. De A59 gaat uiterlijk maandagochtend 06.00 uur weer open, of zoveel eerder mogelijk. In het weekend van 19 tot en met 21 augustus gaat de weg al op zondagochtend om uiterlijk 06.00 uur open. Reserveweekend (b.v. bij slechte weersomstandigheden) van 23 tot 26 september.
Meer informatie over de afsluitingen is verkrijgbaar via
www.poortvandenbosch.nl of het gratis informatienummer 0800-0200073.

Omleidingsroutes
Tijdens de weekendafsluitingen van de A59 zorgt Poort van Den Bosch ervoor dat iedereen zijn bestemming kan blijven bereiken. Voor (doorgaand) snelwegverkeer worden omleidingsroutes ingesteld via andere snelwegen.
Voor lokaal (bestemmings)verkeer tussen de kernen langs de A59 worden plaatselijke omleidingsroutes ingesteld die onder andere via tijdelijke bewegwijzering worden aangegeven. Ook het Autotron blijft tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Poort van Den Bosch