CROW en KPVV presenteren website over weginrichting

Ede – Steeds meer wegen in Nederland worden ingericht volgens de Essentiële herkenbaarheidkenmerken (EHK) van het Duurzaam Veilig concept. CROW en KPVV lanceren voor alle wegbeheerders een nieuwe website over deze vorm van weginrichting.

Op de nieuwe website vinden wegbeheerders feitelijke informatie over de EHK en over de reconstructie en herinrichting van wegen. Een tweede belangrijk onderdeel wordt gevormd door de communicatieplannen die de wegbeheerder kan opstellen om de weggebruiker te informeren. De specialistische website Essentiële herkenbaarheidkenmerken heeft binnen de CROW-website een plek gekregen op het kennisnet.

In het kader van het startprogramma Duurzaam Veilig zijn wegen gecategoriseerd in stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Om deze wegcategorieën ook voor de weggebruiker beter herkenbaar te maken heeft het Nationaal Mobiliteit Beraad in december 2003 de Essentiële herkenbaarheidkenmerken van Duurzaam Veilige wegen vastgesteld. De wegen moeten qua inrichting als het ware ‘self-explaining’ zijn. Dit betekent dat de weggebruiker door de uiterlijke kenmerken (markering) weet wat er van hem verwacht wordt en welke maximumsnelheid er geldt.

Om de wegbeheerders te ondersteunen bij het toepassen van de EHK zijn respectievelijk door CROW en door Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KPVV) de volgende hulpmiddelen ontwikkeld:
– CROW-publicatie 203 ‘Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur; Wegwijzer voor implementatie’: hierin is gedetailleerd aangegeven hoe de wegen dienen worden ingericht;
– Achtergrondinformatie en bouwstenen voor communicatie over de EHK: informatie die wegbeheerders kunnen gebruiken bij het opstellen van een communicatieplan.

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

De website Essentiële Herkenbaarheidkenmerken is te vinden op www.crow.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW