Ring Antwerpen: Aansluiting riching Gent dicht

Antwerpen, België – Maandagochtend 1 augustus 2005 wordt de aansluiting van de Ring richting Gent (richting 1) met de E19-zuid (richting Brussel) volledig afgesloten voor drie weken. Het verkeer richting E19-zuid moet een gesloten omleidingparcours volgen via de Singel om zo de Craeybeckxtunnel te bereiken.

Het verkeer richting E19-zuid neemt de afslag ‘E19-zuid/A12-zuid’ en komt vervolgens via afrit 5 ‘Le Grellelaan’ op een gesloten circuit. Via de Le Grellelaan en de Singel geraakt het verkeer naar de oprit van de E19-zuid aan de Generaal Lemanstraat. De omleiding vermijdt de verkeerslichten op de Singel zodat de doorstroming optimaal is. Om deze omleiding te realiseren, is de rechterrijstrook op de Le Grellelaan en op de Singel afgesloten en beschikt het verkeer uit de Generaal Lemanstraat slechts over één rijstrook om naar de oprit van de E19-zuid te rijden.

De omleiding kan niet worden verlaten. Dit gesloten circuit dient enkel om het verkeer van de Ring richting Gent (richting 1) naar de E19-zuid te leiden.

Vanaf 1 augustus verwisselen op de lus van de Ring richting Gent (richting 1) naar de A12-zuid en de E19-zuid richting Brussel de voorsorteerstroken. Het verkeer naar de A12-zuid moet tijdelijk de linkse rijstrook kiezen. Het verkeer richting E19-zuid moet tijdelijk voor de rechtse rijstrook kiezen om zo via afrit 5 ‘Le Grellelaan’ de omleiding te volgen. Automobilisten krijgen de raad om extra aandacht te hebben voor deze nieuwe verkeerssituatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stad Antwerpen