Regio presenteert plan voor verdubbeling N33

Groningen – De provincies Groningen en Drenthe hebben met de overige regionale partijen afgesproken om € 50 miljoen bij te dragen aan de verdubbeling van de rijksweg N33. Vandaag is het uitvoerings- en financieringsplan “Verdubbeling N33, van Assen tot Zuidbroek” gepresenteerd. De regio hecht grote waarde aan de verdubbeling van de N33 vanwege de positieve invloed op de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de regionale economische ontwikkelingen. Via de bijdrage van de regio komt de verdubbeling van de N33 een stuk dichterbij. Het streven is om in 2007 met de eerste fase te starten.

De N33 loopt van de aansluiting op de A28 ten zuiden van Assen via Gieten, Veendam, Zuidbroek (aansluiting op de A7), Appingedam tot aan de Eemshaven. Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer de motie Hofstra c.s aangenomen. De regering heeft naar aanleiding van deze motie € 50 miljoen in het vooruitzicht gesteld voor de verdubbeling van de N33 voor het gedeelte tussen Assen en Zuidbroek. Het uitvoerings- en financieringsplan van de regio is de uitwerking van deze motie.

Hoofdlijn van het uitvoerings- en financieringsplan
De provincies Groningen en Drenthe hebben in overleg met een aantal regionale partners (gemeente Assen, Veendam, Menterwolde, Aa en Hunze, Agenda voor de Veenkoloniën en bedrijfsleven) besloten € 50 miljoen bij te dragen aan de verdubbeling. De totale uitvoeringskosten voor de verdubbeling zijn voorzien op
€ 182 miljoen. Naast de genoemde bijdragen van het Rijk en de regio kunnen gereserveerde gelden voor groot onderhoud worden ingezet (circa € 17 miljoen). Voor het tekort van € 65 miljoen zullen op rijksniveau aanvullende financiële middelen nodig zijn.

Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en economie
Een belangrijke reden voor de verdubbeling van de N33 is het verbeteren van de verkeersveiligheid. De doelstelling voor de langere termijn is om, op deze onveilige weg, het aantal verkeersdoden te laten verminderen met 40 % en het aantal ziekenhuisgewonden met 30 %. De regio zet zich hiernaast ook in op de verbetering van de bereikbaarheid. De bereikbaarheid is vooral van belang voor de verdere regionale economische ontwikkeling en de ontwikkeling van de Veenkoloniën en het Eemsmondgebied. Voor Assen komt de verdubbeling van de N33 precies op het goede moment gezien de ontwikkeling van Assen Zuid als poort van de regio en het TT circuit als Nationaal Evenementen Terrein.

Uitvoering
De verdubbeling van de autoweg zal worden uitgevoerd met vier rijstroken met een snelheidslimiet van 100 km/uur. De werkzaamheden zullen gefaseerd plaats vinden en zullen eind 2015 volledig zijn uitgevoerd. De aansluitingen op de autosnelwegen A28 en A7 worden volledige ongelijkvloerse knooppunten. Bij de aansluiting N34 (Gieten) wordt de N33 onder de bestaande rotonde doorgeleid. Nadat er definitieve afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering en financiering kan er worden begonnen met de uitvoering van fase 1. Ook zal dan gestart worden met de (wettelijk verplichte) Mer-Tracé studie, waarin wordt onderzocht wat de precieze ligging zal zijn van het nieuwe weggedeelte.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Samenwerkingsverband Noord-Nederland