Verkeer op alle Brabantse wegen te zien op brabant.nl

‘s-Hertogenbosch – Provincie Noord-Brabant stelt vanaf 8 juli 2005 verkeersinformatie beschikbaar van alle Brabantse wegen via www.brabant.nl. Niet alleen de files op de rijkswegen worden getoond maar ook die op de provinciale en veel belangrijke gemeentelijke wegen. Op deze manier wordt voor reizigers ‘betrouwbare reistijd van deur tot deur’ inzichtelijk gemaakt. LogicaCMG verzamelt, met haar oplossing Mobile Traffic Services, in opdracht van de Provincie de verkeersgegevens. Dit gebeurt door anoniem de plaats te bepalen van mobiele telefoons die mensen bij zich hebben in de auto.

Actuele verkeersinformatie
De Provincie heeft verkeersgegevens nodig om de bestaande infrastructuur efficiënter te gebruiken. De gegevens moeten inzicht geven hoe de totale Brabantse infrastructuur (dus over alle wegen) functioneert en worden nu ook voor de weggebruiker beschikbaar gesteld. Eerst via Internet, later waarschijnlijk ook via informatiepanelen (DRIPs) langs belangrijke provinciale wegen.

Proefproject
De verkeersinformatie wordt ingewonnen via mobiele telefoons die reizigers bij zich hebben in de auto..Door de mobieltjes van Vodafone-abonnees te volgen wordt de reistijd van voertuigen gemeten. Hiervan wordt de snelheid op een weg afgeleid en zichtbaar gemaakt op de website. In de proef die in 2003 en 2004, in samenwerking met LogicaCMG, is uitgevoerd in een deelgebied is de kwaliteit van het mobieltjessysteem bevestigd. Daarom wordt nu de proef verlengd waarbij heel Brabant in beeld wordt gebracht en waarbij ook de weggebruiker kennis maakt met de beschikbaar komende informatie. Het accent van deze verlengde proef ligt dan ook op de daadwerkelijke toepassing van de gegevens.
Over de informatie op Internet vragen we via gekoppelde enquêtes aan de gebruiker over hun ervaringen en bevindingen over deze nieuwe informatie.

Het Mobieltjesproject maakt deel uit van het Dynamisch Verkeersmanagement. Een serie van 25 proefprojecten en acties gericht op het verkeersveiliger maken van provinciale wegen, het verbeteren van de doorstroming, het bevorderen van specifieke verkeersgebruikers (zoals goederenvervoer, fietsers, voetgangers, etc) en het vergroten van kennis met behulp van ICT. DVM maakt onderdeel uit van de plannen voor een betere benutting van het onderliggend wegennet (OWN+).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant