Start aanleg `De Baggerspeciematras`

Den Haag – De proef ´De Baggerspeciematras´ langs de A2 nabij de afslag Beesd gaat van start. Van 11 t/m 15 juli wordt er zand aangevoerd. Het zand dient als ondergrond voor de Baggerspeciematras. Vanaf medio augustus tot en met medio november zal er verder gewerkt worden aan de aanleg van het proefvak.

De Baggerspeciematras is een van de winnende ontwerpen van de pilot De reinigende weg. Met de proef wil WnT onderzoeken of baggerspecie uit rivieren en sloten geschikt is om langs of onder de weg te reinigen en te gebruiken in de wegenbouw. GeoDelft en Boskalis voeren de de proef uit.

Zie voor meer informatie op Infrasite de Innovatie

De reinigende weg
.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Wegen naar de Toekomst, Rijkswaterstaat