Inspraak OTB Omleiding Ommen N34/N36

Den Haag РTot en met 15 augustus 2005 ligt het Ontwerp-Trac̩besluit
Omleiding Ommen N34/N36 ter inzage. Het Ontwerp-Tracébesluit doorloopt een inspraakprocedure
overeenkomstig de Tracéwet en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Op grond daarvan kunt u in deze periode uw mening over de inhoud van het Ontwerp-
Tracébesluit kenbaar maken.

Het Ontwerp-Tracébesluit
Het Ontwerp-Tracébesluit Omleiding Ommen N34/N36 voorziet in de aanleg van een autoweg
ten noorden van Ommen tussen Witte Paal en de rijksweg 48.
De maatregelen bestaan onder andere uit:
• Tussen Witte Paal (N34/N36) en rijksweg 48 (Ommen-Hoogeveen) wordt een autoweg aangelegd
met 1×2 rijstroken (maximumsnelheid is 100 km/uur).
• De aansluitingen Witte Paal en de N48 worden vormgegeven door middel van meerstrooksrotondes.
• De aanleg van viaducten over de omleiding voor alle verkeer in de volgende lokale wegen:
Zwarte Pad, Schapendijk, Arriërveldsweg en Ommerkanaal-Oost.
• De aanleg van een (brom)fietstunnel bij de aansluiting Witte Paal.
• De aanleg van een viaduct over het Ommerkanaal in de omleiding.
• Het aan- of omleggen van lokale wegen, uitritten, ontsluitingswegen voor percelen,
verbindingswegen, bermsloten en watergangen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat