Eerste bussen over busbaan N 207

Den Haag – De provincie Zuid-Holland rondde het project voor het verbeteren van de openbaarvervoersverbinding van Alphen aan de Rijn richting Schiphol en Amsterdam voor het belangrijkste deel af. Tijdens dit laatste afsluitingsweekend zijn de weg, de busbanen en de fiets-/voetgangerstunnel bij het kruispunt Herenweg N 207/Kruisweg N 446 in Jacobswoude gereed gemaakt. Vanaf deze week rijden de eerste bussen van Connexxion over de busbanen.

De afrondende werkzaamheden bestonden uit het asfalteren van de weg, het afmaken van de fiets-/voetgangerstunnel en het terugplaatsen van de bushaltes langs de nieuwe weg. Ook de omlegging waarmee het verkeer voorheen om de kruising werd geleid, is opgeheven. Alle verkeersdeelnemers van fietsers tot voetgangers en van automobilisten tot busreizigers kunnen vanaf afgelopen maandag gebruik maken van de nieuwe verkeerssituatie. Voor de afronding van het gehele project worden na dit weekend enkele kleine werkzaamheden uitgevoerd, die geen of nauwelijks overlast meer met zich meebrengen.

Optimaal openbaar vervoer tussen Alphen en Amsterdam
De werkzaamheden maken deel uit van het totaalproject voor het optimaliseren van de openbaarvervoersverbinding Alphen aan den Rijn – Schiphol – Amsterdam. Hiervoor was onder meer de aanleg van vrije busstroken van Alphen aan de Rijn tot aan Leimuiden aan weerszijden van de N 207 noodzakelijk. In de oude situatie moest het verkeer allemaal over dezelfde weg. Dit leidde tot drukte, file en vertragingen. De nieuwe situatie biedt voor het openbaar vervoer een grote verbetering in de bereikbaarheid. Op 17 augustus 2005 worden de nieuwe busbaan en de fiets- en voetgangerstunnel officieel geopend door gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland