Vernieuwd KAN gaat regio nog beter bedienen

Nijmegen – Het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) wil de regio beter bedienen. Over de toegevoegde waarde van het KAN heeft het College van Bestuur (het dagelijks bestuur van de regio) een notitie ‘Wat KAN de regio?’ gemaakt. Deze wordt in het najaar behandeld door de KAN-raad. Inmiddels is ook een organisatieverandering tot stand gekomen. Onderdeel daarvan is de benoeming door de KAN-raad van de heer drs Carol van Eert tot secretaris. Hij is per 1 juli 2005 tevens directeur van het KAN. Hij volgt de heer ir Jean Buskens op.

De nieuwe organisatie wordt anders van opzet en moet leiden tot een meer integrale manier van werken, met meer concrete resultaten voor de KAN-gemeenten.
Het College heeft besloten dat het KAN-bureau per 1 juli 2005 bestaat uit drie teams:

1. Bestuur & Service

2. Beleid & Beheer

3. Project & Proces

De teams gaan werken onder een directeur die fulltime leiding gaat geven aan het KAN-bureau. Elk team wordt door een teammanager aangestuurd. De heer Buskens besteedde de helft van zijn tijd aan het management van de organisatie. Hij was voor de andere helft adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen van het KAN. Hij ambieert geen full time managementfunctie en heeft besloten terug te treden. De heer ir Jean Buskens wordt teammanager Beleid & Beheer. De heer drs Jos van Loon wordt teammanager Project & Proces, de heer drs Paulus J. Blom wordt teammanager Bestuur & Service. Gezamenlijk met directeur de heer drs Carol van Eert vormen ze het nieuwe MT van het KAN.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN)