3 Stappen-plan verhoogt verkeersveiligheid Antwerpen

Antwerpen, België – Vanaf zaterdag 2 juli 2005 geldt er tijdens de maand juli in de Kennedytunnel een verbod voor vrachtwagens, bussen, caravans en andere voertuigen breder dan 2 meter. Daarom wordt er een 3 stappen-plan aangekondigd om verkeersproblemen zoveel mogelijk te vermijden.

Er werd een nieuw informatiebord met duidelijk herkenbare symbolen ontwikkeld. Het nieuwe bord kan vergeleken worden met de borden die men vaak ziet aan grensovergangen of tankstations en die internationaal goed herkend worden. Deze nieuwe informatieborden zijn een aanvulling op het bestaande verbodsbord ‘2 meter’, dat dit jaar steeds vergezeld gaat van het verbodsbord voor vrachtwagens. De nieuwe borden staan op alle toekomende snelwegen en de aansluitingen die rechtsreeks leiden naar de Kennedytunnel.

Brede voertuigen die het 2 meter verbod negeren worden op de weg naar de Kennedytunnel geconfronteerd met een smalle doorgang of ‘fuik’. Deze fuik is een wegversmalling met markeringen en paaltjes links en rechts van de rijstrook om de breedte fysisch te beperken.

Voor wie alle waarschuwingen en verkeersborden toch negeert, geldt er een streng handhavingsbeleid. De boetes voor hardleerse overtreders zijn dit jaar hoog en het rijbewijs kan worden ingetrokken bij zware overtredingen. Er komen camera’s ter hoogte van de fuiken en een interventieploeg staat stand-by om overtreders om te leiden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Antwerpen