Innovatief bouwen voor beheer onderhoud waterschade

Zoetermeer – Kosten van beheer, onderhoud en waterschade op nieuwbouwlocaties in laag Nederland kunnen de komende dertig jaar oplopen van circa vier tot zeven miljard euro. Het beheersen hiervan kan alleen als de bouwsector innoveert en afstapt van de huidige traditionele wijze van ontwikkelen en bouwen. Dit zegt dr.ir. Chris Zevenbergen, directeur van Dura Vermeer Business Development woensdag 29 juni 2005 bij de oplevering van ’s werelds eerste drijvende kas ter wereld in Naaldwijk.

Bij bovengenoemde kostenraming zijn niet inbegrepen de kosten voor collectieve waterbeschermende voorzieningen (zoals het versterken van kades en ophogen van dijken) en ruimtelijke maatregelen voor locale waterberging. Wateroverlast en overstromingen als gevolg van klimaatverandering en bodemdaling vragen in ons land volgens Zevenbergen om veerkrachtige inrichtings- en bouwconcepten. ‘We moeten de mogelijkheden beter onderkennen van de combinatie van bouwen en waterberging. Innovatief bouwen levert meer kwaliteit in de leefomgeving op en bespaart bovendien hoge kosten die waterschade met zich meebrengt. De noodzaak van innovatie in de bouwsector is derhalve groot om Nederland op termijn bewoonbaar, leefbaar en betaalbaar te houden en de kosten niet af te wentelen op de maatschappij’, aldus Zevenbergen.

Ger Vos, directeur van InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster, een organisatie die mede aan de wieg stond van de ontwikkeling van de drijvende kas, onderstreept vandaag het belang van een ommezwaai in denken: ‘We moeten waterberging niet als last, maar als kans beschouwen. Verreweg de meeste tijd genieten mensen van water. Het water is immers zeer geliefd om aan te wonen en te recreëren. Innovatief bouwen aan en op het water biedt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor woningbouw grote kansen.’

Zevenbergen noemt de drijvende kas ‘een eerste kleine, maar belangrijke stap’ van zo’n innovatieve ommezwaai. Zevenbergen: ‘In de praktijk experimenteren is noodzakelijk om leerervaring op te doen. Innovatie in de bouw is enerzijds nodig om de kosten te beheersen en anderzijds om de kwaliteit van de leefomgeving op hoog niveau te houden.’ Hij beëindigt zijn betoog met een oproep aan de overheid om ruimte te scheppen voor innovatie én met een oproep aan de bouwsector om meer te investeren.

De innovatie in de drijvende kas betreft het drijflichaam dat direct op het water is gebouwd met behulp van geëxpandeerd polystyreen, kortweg EPS en staalvezelbeton. Hiermee kan in principe een oneindig groot en sterk platform worden gebouwd tegen relatief lage kosten. Initiatiefnemers tot de ontwikkeling en realisatie van de kas zijn verenigd in de Bouwcombinatie Demo Drijvende Kas en bestaat uit bouwconcern Dura Vermeer, isolatie- en systeembedrijf Unidek, kassen- en verwarmingsindustrie Gakon, Van der Arend Agrotechniek, installatiebedrijf Wilk van der Sande en A&N Luiten BV Scherminstallaties.

De kas bevindt zich in de bergingsvijver van bloemenveiling FloraHolland en is ingericht als expositie- en presentatieruimte. De komende twee jaar zullen de nieuwste technieken voor glastuinbouw en de mogelijkheden van het concept worden getoond. Het demonstratiemodel moet bijdragen aan de bekendheid van innovatieve concepten van bouwen in nat Nederland. De initiatiefnemers van de drijvende kas willen ook een discussie op gang brengen over de maatschappelijke en sociale waarde van functiecombinaties (wonen en werken in combinatie met waterberging). Dit schept naar hun mening de mogelijkheid om te blijven wonen en werken in bepaalde gebieden – zoals bij de herstructurering van het Westland – waardoor verhuizen naar andere locaties achterwege kan blijven. Landbouw-minister Veerman verricht woensdag 7 september de officiële opening van de drijvende kas.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV