Gemeente Oss en provincie werken samen bij N329

‘s-Hertogenbosch – De provinciale weg N329/Dorpenweg van Oss naar de A50 moet opnieuw worden ingericht vanwege de toenemende druk van het verkeer en goederenvervoer. Het weggedeelte in de omgeving van Oss wordt gedeeltelijk beheerd door de provincie en gedeeltelijk door de gemeente. Om snel tot uitvoering te komen hebben gedeputeerde Janse de Jonge en wethouder Van Loon afgesproken om gezamenlijk op te treden bij de benodigde procedures (ontwerp reconstructie, milieu-effectrapportage, aanpassing bestemmingsplan en dergelijke).

Gemeente en provincie delen de kosten voor de benodigde studies en procedures, waarbij de gemeente Oss optreedt als penvoerder. De studie wordt nog voor de zomer opgestart. De gemeente en de provincie zorgen ervoor dat uiterlijk 2008 het voor de reconstructie noodzakelijke uitvoeringsbudget beschikbaar is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant