Inspraak Startnotitie Spitsstrook A2 St.Joost – Urmond

Den Haag – Tot en met 11 juli 2005 is inspraak mogelijk op het onderzoeksvoorstel Spitsstrook A2 St. Joost – Urmond, beschreven in de Startnotitie.

Het onderzoeksvoorstel spitsstrook A2 St. Joost – Urmond
richt zich op een oplossing die op korte termijn kan worden
uitgevoerd, namelijk het aanleggen van een spitsstrook in
zuidelijke richting, tussen de aansluiting met de A73 en
Urmond. Deze optie heeft tot doel het verkeer op de A2 de
komende vijf tot tien jaar beter te laten doorstromen. Verder
zijn er ook bij knooppunt Kerensheide maatregelen gepland.

Op de A2 tussen St. Joost en Kerensheide (verbinding
tussen A2 en A76) staan regelmatig files, vooral in de
(ochtend)spits. Door de sterke toename van het
(vracht)verkeer zullen de fileproblemen alleen maar toenemen,
zeker als begin 2008 de A73-zuid wordt geopend.
Zonder ingrijpen leidt dit onherroepelijk tot problemen,
ook voor de veiligheid. Rijkswaterstaat doet nu twee
onderzoeksvoorstellen om in te kunnen spelen op deze
verkeersproblemen.

Eerdere onderzoeken
Een aantal jaren geleden startte Rijkswaterstaat Limburg
twee onderzoeken naar de te verwachten verkeersproblemen
op de A2 en A76: de studie A2 Grathem – Urmond en A2/A76 Urmond – Kerensheide – Ten Esschen.
Inmiddels is gebleken dat met de uitgangspunten uit de
nieuwe nota Mobiliteit van Verkeer en Waterstaat de noodzaak
en urgentie van de projecten is veranderd.
Bovendien is de toename van het verkeer op de A76 geringer
dan was aangenomen op het traject Geleen – Ten Esschen,
wat verbreding van deze weg overbodig maakt. Daarom
worden deze twee onderzoeken beeindigd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat