Inspraak Startnotitie A2 Maasbracht – Geleen

Den Haag – Tot en met 11 juli 2005 is inspraak mogelijk op het onderzoeksvoorstel A2 Maasbracht – Geleen, beschreven in de Startnotitie.

Het onderzoeksvoorstel A2 Maasbracht – Geleen richt zich
op een structurele aanpassing. Er worden vier oplossingen
gepresenteerd die de bereikbaarheid op de lange termijn –
na 2015 – garanderen. De oplossingen worden niet alleen
gezocht bij de A2 en A76 zelf, maar ook bij de provinciale
wegen (bijv. N295).

Op de A2 staan in de (ochtend)spits vaak files, vooral
tussen St. Joost en het knooppunt Kerensheide. De huidige
voorspelling is dat de hoeveelheid verkeer tot 2020 alleen
maar zal toenemen. Door de drukte neemt ook de verkeersonveiligheid
toe. Rijkswaterstaat doet nu twee onderzoeksvoorstellen
om in te kunnen spelen op deze verkeersproblemen.
Hiervoor worden twee Startnotities uitgebracht. Naast het project A2 Maasbracht – Geleen betreft het de Spitsstrook A2 St. Joost – Urmond.

Eerdere onderzoeken
Een aantal jaren geleden startte Rijkswaterstaat Limburg
twee onderzoeken naar de te verwachten verkeersproblemen
op de A2 en A76: de studie A2 Grathem –
Urmond en A2/A76 Urmond – Kerensheide – Ten Esschen.
Inmiddels is gebleken dat met de uitgangspunten uit de
nieuwe nota Mobiliteit van Verkeer en Waterstaat de noodzaak
en urgentie van de projecten is veranderd.
Bovendien is de toename van het verkeer op de A76 geringer
dan was aangenomen op het traject Geleen – Ten Esschen,
wat verbreding van deze weg overbodig maakt. Daarom
worden deze twee onderzoeken beëindigd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat