Peijs: Overgangsbepaling Europese luchtkwaliteitsnorm

Den Haag – In een brief aan de Tweede Kamer antwoord minister Peijs op vragen over de haalbaarheid van Europese luchtkwaliteitsnormen.
Zij schrijft daarin onder meer, dat het kabinet de komende herziening van de luchtkwaliteitsrichtlijn wil benutten om aan te dringen op onder andere het opnemen van een overgangsbepaling voor het geval de termijn tot realisatie voor een lidstaat te kort blijkt te zijn om, zelfs met inzet van alles wat redelijkerwijs nationaal mogelijk is, overal tijdig aan de normen te voldoen.

Dit geeft, volgens de minister, namelijk de mogelijkheid om het ingezette beleid voort te zetten en daarmee op termijn te voldoen aan de Europese norm, terwijl de nationale ontwikkeling niet langer belemmerd wordt door een norm die op dit moment nog niet kan worden gerealiseerd. Het beleid waar het hier dan om gaat en laatstelijk ook in het Algemeen Overleg is aangegeven betreft een combinatie van bronbeleid, gedragswijziging van bestuurders, fiscale maatregelen, lokale verkeersmaatregelen en verdergaande maatregelen bij andere sectoren.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stimuleert samen met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het bedrijfsleven en de transportsector om de emissies zo laag mogelijk te krijgen en te houden.
Daarom worden er actief projecten opgestart als het Programma Transportbesparing, de versnelde introductie van schone voertuigen ( Euro 4 en Euro 5 vrachtwagens en bussen), proeven met langere en zwaardere vrachtautocombinaties, het verder uitvoeren van het Nieuwe Rijden en het opnemen van milieuvoorwaarden in OV-concessies, zo schrijft de minister.

Naast bovenstaande acties voor het met name het wegverkeer, is de inzet van minister Peijs er ook op gericht om de bijdrage van de scheepvaart aan de luchtkwaliteitproblematiek terug te dringen.

Meer informatie vindt u in de

Kamerbrief
.
De brief heeft als titel: kamervragen lid De Krom over de haalbaarheid van Europese luchtkwaliteitsnormen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat