Rijk en regio bundelen krachten betere doorstroming

Den Haag- Donderdag 9 juni 2005 ondertekenden Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Prorail, de gemeente Moordrecht en de provincie Zuid-Holland een convenant voor de verbetering van de verkeersafwikkeling op de A20. Met dit convenant spreken de partijen af maatregelen te ontwikkelen die de doorstroming op de A20 verbeteren. Daarnaast spannen ze zich in om de hiervoor benodigde financiële middelen bij de afzonderlijke verantwoordelijken te verkrijgen. De betrokken beheerders van infrastructuur hebben elkaar weten te vinden vanuit het besef dat de problemen van het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet in veel gevallen nauw met elkaar zijn verbonden.

Het knelpunt dat de partijen samen gaan aanpakken is de spoorwegovergang onder aan de afslag van de A20 naar de N456. Als deze spoorwegovergang dicht is, loopt de afslag vol. Automobilisten die de afslag willen nemen terwijl de afslag al vol staat, moeten dan op de rechterrijstrook blijven wachten. Hierdoor ontstaat een file, die verminderde doorstroom en verkeersveilige situaties oplevert. Het knelpunt kan worden aangepakt door de spoorwegovergang ongelijkvloers te maken met een tunnel of viaduct voor lokaal verkeer. Het opheffen van de bestaande spoorwegovergang zorgt bovendien voor een verbeterde spoorveiligheid. De aansluiting van de N456 op de A20 ter hoogte van Moordrecht wordt daarvoor verlegd in oostelijke richting. Daar wordt de kruising dan ongelijkvloers aangelegd.

Gezamenlijke inspanning
Diverse partijen leveren een inspanning om de gewenste verbeteringen te realiseren. Dat zijn: het verplaatsen van de afslag van de A20, het verleggen van de aansluiting met de N456, het afhandelen van de vereiste planologische procedures en het aanleggen van de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn Gouda – Rotterdam.

Bereikbaarheid Zuidplaspolder
Met de aanpak van het knelpunt is een eerste stap gezet naar een bereikbare Zuidplaspolder. Tussen 2010 en 2030 kunnen in dit gebied circa 30.000 woningen gebouwd worden. Daarnaast wordt 350 hectare bedrijventerreinen en 150 hectare extra voor glastuinbouw aangelegd, in combinatie met ruimte voor natuur en water. Ondertekening van de intentieverklaring gebeurt tijdens de Dag van de Bereikbaarheid, die deel uitmaakt van de Week van de Zuidplas. In deze week ontmoeten bestuurders, bewoners, private en maatschappelijke partijen elkaar om te praten en zich te informeren over de plannen voor de Zuidplaspolder. Zie voor meer informatie de website
www.driehoekrzg.nl.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Prorail, de gemeente Moordrecht en de provincie Zuid-Holland.