Tracékeuze Rijnlandroute

Den Haag – De Stuurgroep RijnlandRoute heeft een besluit genomen inzake het project Rijnlandroute. De belangrijkste conclusies van het besluit zijn:
– Een vervolgonderzoek naar de verbreding van de N206,

Рnader onderzoek naar het Valkenburg Zuid trac̩ in relatie tot de ontwikkelingen van Marinevliegkamp Valkenburg

Рen een gedegen onderzoek van het Korte Vliet / Oude Rijn trac̩ en het N11 / A11-west trac̩ als oplossing van de verkeersproblematiek tussen de A4 en de A44.
In de stuurgroep zitten bestuurders van de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en het stadsgewest Haaglanden.

Met dit besluit kan geconcludeerd worden dat de tracés Rijnsburg-Noord en Churchilllaan geen deel meer uitmaken van de Rijnlandroute. De RijnlandRoute vormt dé oplossing voor verbetering van de bereikbaarheid in het gebied van Leiden tot de kust. Dat is de mening van bestuurders van de Provincie Zuid-Holland en de Regio Holland Rijnland, verenigd in de Stuurgroep Rijnlandroute.

v
Leefbaarheidsproblemen
De oost-west verbinding tussen Katwijk en de A4 is al jaren overbelast. Naast hinder voor het verkeer zijn er ook leefbaarheidsproblemen als geluids- en stankoverlast en sluipverkeer door woonwijken. Door toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken zal de druk op de wegen, en dus ook de overlast, de komende jaren alleen nog maar toenemen. De bereikbaarheidsproblemen staan de regionale economische groei in de weg terwijl een goede bereikbaarheid de ruimtelijke en economische ontwikkeling juist kan stimuleren en de overlast verminderen. De gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude, de regio Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland onderzoeken hoe de situatie geoptimaliseerd kan worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland