Rijkswaterstaat vraagt mening A12-gebruikers

Arnhem РRijkswaterstaat gaat onderzoeken wat weggebruikers vinden van de Samenvoegstrook op de A12-toerit Westervoort richting Duitsland. Daarvoor worden hier op maandag 13 en dinsdag 14 juni de kentekens van passerende bestuurders geregistreerd, waarna zij een enqu̻teformulier krijgen toegestuurd. De Samenvoegstrook is een combinatie van invoegstrook en rechterrijstrook. Sinds eind maart wordt die getest op de toerit Westervoort: weggebruikers die al op de A12 rijden en die hier invoegen, maken gebruik van dezelfde brede strook.

De Samenvoegstrook: een nieuwe vorm van invoegen
De Samenvoegstrook is een voor Nederland nieuwe vorm van invoegen. De witte blokken die de scheiding aangeven tussen invoegstrook en rechterrijstrook, ontbreken. De doorlopende lijn langs de invoeger gaat vloeiend over in de lijn aan de zijkant van de rechterrijstrook. De bedoeling is dat weggebruikers hun weggedrag beter op elkaar afstemmen. Uiteindelijk moet het leiden tot minder agressie in het verkeer.

Rijkswaterstaat werkt aan maatregelen om de vlotte en veilige doorstroming te bevorderen. Daarom worden continu nieuwe ideeën en technieken getest. De Samenvoeger is één van die technieken.

Kentekenregistratie voor gebruikersonderzoek
Om een beeld te krijgen van de effecten van de Samenvoegstrook voert Rijkswaterstaat een onderzoek uit naar de mening en de ervaring van de weggebruikers. Voor het benaderen van automobilisten worden maandag 13 juni en dinsdag 14 juni 2005 ter hoogte van de toerit Westervoort op zowel de parallelbaan van de A12 richting Duitsland als de toerit zelf tussen 7.00 en 19.00 uur kentekens geregistreerd. Voor deze kentekens worden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer de naam- en adresgegevens van de kentekenhouders opgevraagd. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het toesturen van een enquête voor het bovengenoemd onderzoek en daarna vernietigd. Privacy van betrokkenen is dus gewaarborgd.

De resultaten van de proef zijn voor de zomer bekend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Oost-Nederland