Verdiept viaduct in N356 bij De Tike

Leeuwarden – Het kruispunt van de provinciale weg N356 met de Polderdyk en de Susterwei bij De Tike krijgt in 2006 een ongelijkvloerse oversteek in de vorm van een open tunnel met taluds met beplanting. Door dit open karakter lijkt de tunnel op een verdiept aangelegd viaduct. Het college van Gedeputeerde Staten hoopt dat hiermee de veiligheid en oversteekbaarheid van de provinciale weg flink verbeteren.

Het kruispunt van de N356 met de Polderdyk en de Susterwei staat als gevaarlijk bekend. De kruising ligt namelijk in een bocht en het zicht vanaf de zijwegen op de hoofdweg is slecht. Verkeer vanaf de zijwegen moet de oversteek over de drukke provinciale weg in één keer maken, omdat er geen middenscheiding is aangebracht. Dit is vooral voor het fietsverkeer erg lastig.

Oorspronkelijk zou al in 2003 via een tijdelijke maatregel geprobeerd worden dit probleem op te lossen. Maar vanwege de toenemende verkeersdrukte is besloten meteen een meer structurele maatregel toe te passen. Het te realiseren viaduct past daarnaast ook in het Centrale As concept. Het wegvak tussen Sumar en Nijega is mogelijk één van de eerste onderdelen hiervan die worden gerealiseerd.
“Mocht echter besloten worden de Centrale As niet over dit weggedeelte te laten lopen, dan nog blijft deze weg erg druk. Daarom ben ik erg tevreden met de oplossing in de vorm van een veilige, ongelijkvloerse kruising met een open karakter”, aldus gedeputeerde Baas.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Fryslân