Werk Antwerpen geeft geen hinder wegennet NL

‘s-Hertogenbosch – Vanaf zaterdag 23 april 2005 wordt er weer gewerkt aan de Ring om Antwerpen (R1). Vanaf die datum zijn de rijbanen in beide richtingen versmald en verschoven. Op het Nederlandse wegennet zijn verschillende maatregelen getroffen om de weggebruiker zo goed mogelijk te informeren en wanneer nodig via de snelste route om Antwerpen te leiden. 6 weken na de start van de werkzaamheden blijken de maatregelen op het Nederlandse wegennet goed te functioneren.

Adviesroute voor doorgaand verkeer gemiddeld 1 keer per week aangegeven
Vanaf 23 april 2005 is gebleken dat het gemiddeld 1 keer per week noodzakelijk is het verkeer te adviseren een andere route te keizen langs Antwerpen. Bij grote drukte op de A16/E19 adviseert Rijkswaterstaat de weggebruiker gebruik te maken van de route via de A17/A58/A4 (Roosendaal/Bergen op Zoom/ Liefkenshoektunnel/Antwerpen). Dit gebeurd door middel van de dynamische route informatiepanelen boven de weg, bijvoorbeeld bij knooppunt Klaverpolder.

Extra rijstrook A58 Roosendaal – Bergen op Zoom
De extra rijstrook op de A58 is dit jaar verbeterd aangelegd. De extra strook is op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 18.30 uur. De samenwerking met de KLPD loopt voorspoedig. Rijkswaterstaat krijgt de afgelopen weken regelmatig verzoeken om de extra rijstrook vaker open te stellen: “De strook ligt er toch, dus waarom niet de hele dag open”. Reden daarvoor is dat deze tijdelijke extra rijstrook niet te vergelijking is met een spitsstrook. De tijdelijke strook is namelijk niet bewaakt met camera’s en beschikt ook niet over vluchthavens. Om de veiligheid voor de weggebruiker te garanderen surveilleert de KLPD tijdens de openstelling van de rijstrook en grijpt in als dit vanwege de veiligheid noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een pechgeval. Ook blijkt uit verkeersanalyse dat de drukste periode op de A58 in de middaguren is, vandaar de vaste openstelling op dit tijdstip. In de juli maand zal de extra rijstrook op 4 zaterdagen tussen 10.00 uur en 16.00 uur opengesteld worden om het vakantieverkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen.

Verkeer breder dan 2 meter in juli 2005 niet door Kennedytunnel
In juli 2005 wordt er ook gewerkt in de Kennedytunnel. In elke richting blijven twee sterk versmalde rijstroken beschikbaar. Het verkeer moet in juli 2005 in beide richtingen door 1 tunnelkoker. Verkeer breder dan twee meter (vrachtwagens, bussen, caravans, auto’s met een brede aanhangwagen en dergelijke.) mogen in deze periode geen gebruik maken van de Kennedytunnel. Dit in verband met de veiligheid. Verkeer breder dan 2 meter wordt omgeleid via de Liefkenshoektunnel aan de noordkant van Antwerpen. Bij deze tunnel moet tol worden betaald. Verkeer breder dan 2 meter met bestemming Brussel of verder ondervindt hier in de maand juli geen hinder van omdat de route rond Antwerpen richting Brussel niet via de Kennedytunnel loopt. Verkeer breder dan 2 meter richting Gent daarentegen moet via de Liefkenshoektunnel rijden.

Noodzaak en doel van de reconstructie
De ring om Antwerpen is bijna 35 jaar oud en is sinds 1977 niet meer structureel onderhouden. De huidige situatie van het wegdek, de riolering, drainage en vangrails is dringend aan vernieuwing toe. Het doel van de ingrijpende werkzaamheden is de verkeersveiligheid verbeteren en het aantal files terugdringen.

Informatie voor de weggebruiker
Informatie over het Nederlandse wegennet wordt verstrekt via de verkeersinformatie op de radio, teletekst pagina’s 730 en 731. Op internet kan men kijken op www.rijkswaterstaat.nl Hier worden de links aangeven naar de Belgische sites die uitgebreid informeren over de werkzaamheden op de ring Antwerpen zelf.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant