Provincie Overijssel voert veilige bermverharding in

Zwolle – De provincie Overijssel heeft 100 kilometer bermweg geselecteerd voor het aanbrengen van nieuwe, verkeersveiliger, bermverharding. Op vrijdag 27 mei 2005 geeft verkeersgedeputeerde Job Klaasen het startsein voor de werkzaamheden bij de N731 provinciale weg Losser – Overdinkel.

Deze bermverharding geeft meer grip en draagkracht, waardoor de kans op bermongevallen en schade aanzienlijk afneemt. Daarnaast kan deze verharding eventueel een rol spelen bij omleidingen van het verkeer ten behoeve van onderhoud en reconstructies.

Goede banen
De nieuwe verharding kan bepaalde types ongevallen ‘in goede banen leiden’. Ruim een derde deel van de ongevallen op gebiedsontsluitingswegen, over het algemeen provinciale wegen, buiten de bebouwde kom bestaat uit enkelvoudige ongevallen, waarbij voertuigen om welke reden dan ook van de rijbaan raken. Ze botsen tegen een obstakel, slaan over de kop of komen in een sloot terecht. Ook komt het regelmatig voor dat voertuigen op de rand van de verharding blijven ‘hangen’ en vervolgens door overstuur frontaal in botsing komen met tegemoetkomend verkeer.

Selectie van bermen
De provincie inventariseerde langs welke wegen dit type ongeval voorkomt. Hieruit is een selectie van wegvakken ontstaan waar de meeste bermongevallen zich hebben voor gedaan. In totaal is 100 km berm geselecteerd.

Omdat weinig bekend was van bermverharding als verkeersveiligheidsmaatregel, heeft de provincie Overijssel een proef uitgevoerd met een aantal bermverhardingsmaterialen. Deze proef stimuleerde een aantal bedrijven om na te denken over nieuwe en verbeterde producten, afgestemd op de eisen die aan bermverharding worden gesteld. Men maakt daarbij gebruik van de kennis die de provincie Overijssel heeft opgedaan.

15 % minder ongevallen
Het aanleggen van bermverharding langs provinciale wegen wordt op een kosteneffectieve manier gedaan. De verkeersveiligheid wordt verbeterd, waar dit type ongeval zich het meeste voordoet. Het doel is om met beperkte middelen de provinciale verkeersveiligheids-doelstelling in 2015 te halen van 15 % minder ongevallen ten opzichte van 2002. De neergaande trend, wat betreft het aantal ongevallen, die in 2004 is ingezet, wil Overijssel vasthouden.

Meer informatie over bermverhardingen en verkeersveiligheid vindt u op de website van de provincie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Overijssel