Start aanleg spitsstroken A1 en A50

Rijkswaterstaat start in augustus 2005 met de aanleg van spitsstroken op de A1 en
de A50. Op de A1 wordt gewerkt tussen Deventer Oost (afrit 24) en het knooppunt
Beekbergen bij Apeldoorn. Op de A50 wordt gewerkt tussen Arnhem (afrit 20) en het
knooppunt Beekbergen. Op 18 mei 2005 zijn de werkzaamheden opgedragen
aan Heijmans Infrastructuur B.V.

De huidige drukte op de A1 en de A50 leidt regelmatig tot overlast voor het verkeer.
Rijkswaterstaat wil door de aanleg van spitsstroken de wegen effici�nter benutten. De
spitsstrook is een extra rijstrook die alleen tijdens de spits gebruikt mag worden.
Hierdoor kan het verkeer beter doorstromen. De spitsstroken leiden tot minder files,
wat weer leidt tot minder tijdverlies en minder ergernis.

De firma Heijmans zal in augustus beginnen met de wegwerkzaamheden. Het werk op
het zuidelijke deel van de A1 en op de gehele A50 zal naar verwachting eind 2005
klaar zijn. Op het noordelijke deel van de A1 wordt dan nog doorgewerkt tot juni
2006. De werkzaamheden worden uitgevoerd op vakken van vijf kilometer lengte. Op
deze werkvakken wordt het verkeer over twee versmalde rijstroken geleid en er geldt
een verlaagde maximumsnelheid.

Door de werkzaamheden ontstaat op de A1, met name tijdens de spitsdrukte, de kans
op ernstige verkeershinder. Op de A50 wordt geen ernstige verkeershinder verwacht.
Rijkswaterstaat treft in nauwe samenwerking met de provincies, de gemeenten en de
politie maatregelen om de doorstroming van het verkeer te stimuleren en de overlast
te beperken.

Rijkswaterstaat start eind juni met een voorlichtingscampagne.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland