MORA: Mobiliteits Onderzoek Regio Amsterdam

Haarlem – In de laatste week van mei en de eerste week van juni 2005 vindt een groot verkeersonderzoek in de regio Amsterdam plaats onder de naam MORA. Dit staat voor Mobiliteits Onderzoek Regio Amsterdam. Met dit onderzoek wil Rijkswaterstaat een beter beeld krijgen van de fileproblematiek in de Regio Amsterdam en de veranderingen in het verkeersgedrag. Vijf jaar geleden vond zo’n zelfde onderzoek plaats.
Door het onderzoek wordt veel kennis verkregen over het gebruik van het Noord-Hollandse wegennet. Onder andere met de informatie over het verplaatsingsgedrag en de beweegredenen van de automobilist en het vrachtverkeer levert dit onderzoek een bijdrage aan het vinden van oplossingen voor de dagelijkse optredende files op het Noord-Hollandse wegennet. Bij dit onderzoek is de hulp van weggebruikers hard nodig.

Op 24 en 26 mei en op 2 juni 2005 worden op diverse rijkswegen, een provinciale en een gemeentelijke weg richting Amsterdam kentekens van auto’s en vrachtwagens met camera’s waargenomen. Op basis van de waargenomen kentekens krijgen de eigenaren een vragenformulier thuisgestuurd. Het betreft de rijkswegen A1, A2, A4, A9, A8, N200, de provinciale weg N247 en de gemeentelijke weg N202. In totaal zullen zo’n 100.000 enqueteformulieren worden verstuurd. De camera’s worden in de nacht voordat het onderzoek start geplaatst.

Een zelfde grootschalig onderzoek is vijf jaar geleden voor het eerst gehouden.Toen bleek dat het merendeel van de automobilisten in de richting Amsterdam afkomstig waren uit de omliggende gebieden als Utrecht, Kennemerland, Zaandstad, ’t Gooi of Almere. Belangrijkste bestemmingsgebieden waren Schiphol, Amsterdam en Amstelveen. De reistijd voor de automobilist die een woon-werk verplaatsing maakte in de spits was gelijk aan de reistijd buiten de spits. Echter buiten de spits werd wel een grotere afstand afgelegd. 80% van de weggebruikers in de spits was op weg naar het werk. En 80% van de woon-werk verplaatsingen kwamen meer dan 3 keer per week voor. Ongeveer de helft van de spitsrijders gaf aan dat men vroeger van huis vertrok vanwege de te verwachte filevorming.

Natuurlijk respecteert Rijkswaterstaat de privacy van de weggebruikers en gebruikt de geregistreerde kentekens uitsluitend om de doelgroep een enqueteformulier toe te sturen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland