Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan Schiedam

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het bestemmingsplan “Groenoord 2003” van de gemeente Schiedam gedeeltelijk goedgekeurd. Goedkeuring is onthouden aan de bestemmingen ter plaatse van de beoogde rijksweg A4 Delft-Schiedam. Deze weg is volgens de provincie de beste oplossing voor de verkeersproblemen tussen Den Haag en Rotterdam. De onthouding van goedkeuring is het gevolg van het vooruitlopen van het bestemmingsplan op de planvorming en besluitvorming binnen het programma Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Het besluit van het college is conform het advies van de Provinciaal Planologische Commissie.

Het bestemmingsplan “Groenoord 2003” dat ter goedkeuring voorlag heeft betrekking op de zestiger jaren wijk Groenoord. Dit is het zuidwestelijke kwadrant van de uitbreidingswijken van Schiedam, ten noorden van de rijksweg A20. Naast het bestemmen van te handhaven bebouwing en infrastructuur maakt het plan een herstructurering mogelijk voor 16 ontwikkelingslocaties. Door de herstructurering wordt aantasting van het woon- en leefklimaat van de wijk voorkomen en krijgt de wijk weer toekomstwaarde. Onderdeel van het plan is ook een deel van de toekomstige rijksweg A4 Delft-Schiedam.

De wijze waarop de geprojecteerde rijksweg A4 in het bestemmingsplan is ingepast is in beginsel in overeenstemming met het streekplan Rijnmond 1996, het Ontwerp Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020) en met de eerder overeengekomen inpassingstudie. Gedeputeerde Staten (GS) hebben het bestemmingsplan ter plaatse van de beoogde rijksweg echter te prematuur en te gedetailleerd geacht. Volgens GS kan goedkeuring van het bestemmingsplan van de gemeente Schiedam verstrekkende gevolgen hebben voor een tijdige realisatie van de rijksweg. Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring voorkomt langdurige procedures die nodig zijn om naderhand het bestemmingsplan te wijzigen. Het ontwikkelen van een nieuw bestemmingsplan door de gemeente zal moeten aansluiten op de uitkomsten van de aanvullende MER en het tracébesluit van de minister van Verkeer en Waterstaat.

Over IODS
IODS staat voor het programma Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (uitwerking van het Plan Norder). Hierin zijn overheden en belangenorganisaties verenigd met als doel een integrale oplossing te vinden voor mobiliteitsproblemen, de bedreiging van het landelijk gebied en stedelijke vraagstukken, waarbij in ruime mate aandacht is voor mens en milieu.

De organisaties die aan IODS deelnemen zijn naast de provincie Zuid-Holland, de Gemeenten Delft, Maassluis, Midden-Delfland (Maasland, Schipluiden), Schiedam en Vlaardingen, het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam, VNO-NCW, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, de Zuidhollandse Milieufederatie, het Hoogheemraadschap van Delfland, de WLTO, de ANWB, VNO-NCW West, het Recreatieschap Midden-Delfland en de gezamenlijke Woningbouwcorporaties.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan Schiedam | Infrasite

Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan Schiedam

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het bestemmingsplan “Groenoord 2003” van de gemeente Schiedam gedeeltelijk goedgekeurd. Goedkeuring is onthouden aan de bestemmingen ter plaatse van de beoogde rijksweg A4 Delft-Schiedam. Deze weg is volgens de provincie de beste oplossing voor de verkeersproblemen tussen Den Haag en Rotterdam. De onthouding van goedkeuring is het gevolg van het vooruitlopen van het bestemmingsplan op de planvorming en besluitvorming binnen het programma Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Het besluit van het college is conform het advies van de Provinciaal Planologische Commissie.

Het bestemmingsplan “Groenoord 2003” dat ter goedkeuring voorlag heeft betrekking op de zestiger jaren wijk Groenoord. Dit is het zuidwestelijke kwadrant van de uitbreidingswijken van Schiedam, ten noorden van de rijksweg A20. Naast het bestemmen van te handhaven bebouwing en infrastructuur maakt het plan een herstructurering mogelijk voor 16 ontwikkelingslocaties. Door de herstructurering wordt aantasting van het woon- en leefklimaat van de wijk voorkomen en krijgt de wijk weer toekomstwaarde. Onderdeel van het plan is ook een deel van de toekomstige rijksweg A4 Delft-Schiedam.

De wijze waarop de geprojecteerde rijksweg A4 in het bestemmingsplan is ingepast is in beginsel in overeenstemming met het streekplan Rijnmond 1996, het Ontwerp Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020) en met de eerder overeengekomen inpassingstudie. Gedeputeerde Staten (GS) hebben het bestemmingsplan ter plaatse van de beoogde rijksweg echter te prematuur en te gedetailleerd geacht. Volgens GS kan goedkeuring van het bestemmingsplan van de gemeente Schiedam verstrekkende gevolgen hebben voor een tijdige realisatie van de rijksweg. Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring voorkomt langdurige procedures die nodig zijn om naderhand het bestemmingsplan te wijzigen. Het ontwikkelen van een nieuw bestemmingsplan door de gemeente zal moeten aansluiten op de uitkomsten van de aanvullende MER en het tracébesluit van de minister van Verkeer en Waterstaat.

Over IODS
IODS staat voor het programma Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (uitwerking van het Plan Norder). Hierin zijn overheden en belangenorganisaties verenigd met als doel een integrale oplossing te vinden voor mobiliteitsproblemen, de bedreiging van het landelijk gebied en stedelijke vraagstukken, waarbij in ruime mate aandacht is voor mens en milieu.

De organisaties die aan IODS deelnemen zijn naast de provincie Zuid-Holland, de Gemeenten Delft, Maassluis, Midden-Delfland (Maasland, Schipluiden), Schiedam en Vlaardingen, het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam, VNO-NCW, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, de Zuidhollandse Milieufederatie, het Hoogheemraadschap van Delfland, de WLTO, de ANWB, VNO-NCW West, het Recreatieschap Midden-Delfland en de gezamenlijke Woningbouwcorporaties.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland