Startsein voor A35

Den Haag – Minister Karla Peijs heeft op 25 april 2005 het startsein gegeven voor de aanleg van de A35 Almelo-Wierden. De gemeentes Almelo en Wierden krijgen hiermee een betere aansluiting op het hoofdwegennet. Ook verbetert de verkeersveiligheid ter plaatse.

Al geruime tijd vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor de aanleg van de nieuwe autosnelweg. De voltooiing van de weg in 2008 maakt een einde aan de verkeersproblemen in de regio. Files zorgen hier nu nog voor grote verkeersoverlast in de vorm van lawaai en vervuiling. Bovendien hebben bewoners te maken met onveilige verkeerssituaties.

Uniek aan het project is dat het Twentekanaal gelijktijdig met de verlenging van de A35 wordt uitgediept en verbreed. Het zand dat hierbij vrijkomt, dient tevens als ondergrond voor de nieuw aan te leggen A35. Door deze projecten te combineren, bespaart Rijkswaterstaat behoorlijk op kosten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat