Arcadis ontwerpt natuurbrug met grondwater

Arnhem – ARCADIS heeft de unieke natuurbrug ‘Het Groene Woud’ ontworpen. Dit gebeurde in opdracht van Ballast Nedam B.V.. De natuurbrug ligt ter hoogte van de Gemeente Boxtel over de A2 en vormt een kruising van infrastructuur en natuur. Deze natuurbrug is een wereldprimeur omdat het de eerste natuurbrug is met een volledig regelbare grondwaterspiegel. Door de aaneenschakeling van de diverse natuurgebieden in de regio ontstaat een landschapspark van circa 7.500 hectare. Natuurbrug Het Groene Woud wordt zaterdag 23 april officieel geopend door Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat.

De kunstmatige grondwaterspiegel is nodig omdat de natuurbrug ook ruimte wil bieden aan soorten die gebonden zijn aan vochtige omstandigheden. De natuurbrug wordt hier niet aangelegd over een ingesneden snelweg, zoals in vrijwel alle andere situaties in Nederland, maar wordt 7 meter boven maaiveld gerealiseerd. Voldoende vochtige omstandigheden zijn dan alleen realiseerbaar indien water wordt aangevoerd. Een uitgekiend waterhuishoudkundig systeem regelt de grondwaterspiegel en zorgt voor een vochtige zone in de vorm van een leemlaag op beide grondterpen. De vochthuishouding wordt in stand gehouden door een met sensoren gestuurde en regelbare aanvoer van ondiep grondwater uit de directe omgeving. Dit is de eerste natuurbrug met een continu vochtige bodem. Een natuurbrug voor alle diersoorten.

Naast het ontwerp heeft ARCADIS ook de realisatie afgestemd op de eisen van de Flora- en faunawet. Daarvoor zijn populaties van amfibieën verplaatst en is het gebied onderzocht op het voorkomen van overwinterende zoogdieren. Tevens zijn afschermingen aangebracht om het gebied faunavrij te houden tijdens de resterende realisatiewerkzaamheden.

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur, Milieu, Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met 10.000 mensen en een omzet van € 900 miljoen. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.