Grootschalige verkeersomschakeling Antwerpse Ring

Antwerpen, Belgium – Vanaf zaterdag 23 april 2005 voor 6 u s’ ochtends start de grote verkeersomschakeling op de Antwerpse Ring. Het verkeer op de Ring richting Nederland wordt op de 2 rechtse rijstroken gebracht. Vanaf donderdagochtend 28 april 2005 wordt ook het verkeer op de Ring richting Gent op de 2 linkse rijstroken van de Ring richting Nederland gebracht en gaat de volledige Ring richting Gent dicht. Het verkeer op de Ring moet vanaf dan bijna over heel de lengte over 2×2 rijstroken tot het einde van de werken.

De grote verkeersomschakeling op de Antwerpse Ring start zaterdag 23 april 2005 voor 6 uur ‘s ochtends. Het verkeer op de Ring richting 2 naar Nederland wordt eerst op de 2 linkse rijstroken gebracht. Dit om aan de andere kant van het wegdek markeringen aan te brengen. Vanaf maandag 25 april 2005 voor de ochtendspits moet het verkeer op de Ring richting 2 naar Nederland over de 2 rechtse rijstroken. Het verkeer op de Ring richting 1 naar Gent wordt vanaf donderdag 28 april 2005 voor de ochtendspits op de 2 linkse rijstroken van de Ring richting Nederland gebracht.

De volledige Ring richting 1 naar Gent is afgesloten voor het verkeer vanaf donderdag-ochtend 28 april 2005. Het verkeer op de Ring moet in beide richtingen over 2×2 rijstroken. Tussen de E34/E313 en de E19 zuid komen er 3 versmalde rijstroken in beide richtingen. Tussen de E34/E313 en de E19 noord komen er ook 3 versmalde rijstroken in de richting van Nederland. De nieuwe verkeerssituatie blijft van kracht tot midden september 2005.

Voorlopig bleef heel grote verkeershinder uit dankzij de spreiding van de hinder in de autoluwe periodes en dankzij vooraf goed geïnformeerde automobilisten. Het staat vast dat het verkeer op de Ring vanaf 23 april 2005 moeizamer zal verlopen. Het is belangrijk dat lange afstandsverkeer optimaal gebruikt maakt van de alternatieve routes. Ook op het onderliggend wegennet zal de verkeersdruk nog toenemen. Om grote files te vermijden, blijft overstappen op alternatieve vervoermiddelen de meest verstandige oplossing.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Masterplan Mobiliteit Antwerpen

Grootschalige verkeersomschakeling Antwerpse Ring | Infrasite

Grootschalige verkeersomschakeling Antwerpse Ring

Antwerpen, Belgium – Vanaf zaterdag 23 april 2005 voor 6 u s’ ochtends start de grote verkeersomschakeling op de Antwerpse Ring. Het verkeer op de Ring richting Nederland wordt op de 2 rechtse rijstroken gebracht. Vanaf donderdagochtend 28 april 2005 wordt ook het verkeer op de Ring richting Gent op de 2 linkse rijstroken van de Ring richting Nederland gebracht en gaat de volledige Ring richting Gent dicht. Het verkeer op de Ring moet vanaf dan bijna over heel de lengte over 2×2 rijstroken tot het einde van de werken.

De grote verkeersomschakeling op de Antwerpse Ring start zaterdag 23 april 2005 voor 6 uur ‘s ochtends. Het verkeer op de Ring richting 2 naar Nederland wordt eerst op de 2 linkse rijstroken gebracht. Dit om aan de andere kant van het wegdek markeringen aan te brengen. Vanaf maandag 25 april 2005 voor de ochtendspits moet het verkeer op de Ring richting 2 naar Nederland over de 2 rechtse rijstroken. Het verkeer op de Ring richting 1 naar Gent wordt vanaf donderdag 28 april 2005 voor de ochtendspits op de 2 linkse rijstroken van de Ring richting Nederland gebracht.

De volledige Ring richting 1 naar Gent is afgesloten voor het verkeer vanaf donderdag-ochtend 28 april 2005. Het verkeer op de Ring moet in beide richtingen over 2×2 rijstroken. Tussen de E34/E313 en de E19 zuid komen er 3 versmalde rijstroken in beide richtingen. Tussen de E34/E313 en de E19 noord komen er ook 3 versmalde rijstroken in de richting van Nederland. De nieuwe verkeerssituatie blijft van kracht tot midden september 2005.

Voorlopig bleef heel grote verkeershinder uit dankzij de spreiding van de hinder in de autoluwe periodes en dankzij vooraf goed geïnformeerde automobilisten. Het staat vast dat het verkeer op de Ring vanaf 23 april 2005 moeizamer zal verlopen. Het is belangrijk dat lange afstandsverkeer optimaal gebruikt maakt van de alternatieve routes. Ook op het onderliggend wegennet zal de verkeersdruk nog toenemen. Om grote files te vermijden, blijft overstappen op alternatieve vervoermiddelen de meest verstandige oplossing.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Masterplan Mobiliteit Antwerpen