Meer aandacht voor bestrijding verkeersonveiligheid

Rotterdam – In heel Nederland gaan dit jaar meerdere projecten van start die zich richten op verkeerscontroles binnen de bebouwde kom. Het gaat vooral om wegen in 30 km-zones en rond scholen waar mensen het gevoel hebben dat het er verkeersonveilig is. Dat staat in het vandaag verschenen jaaroverzicht van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).

Het doel van de projecten is in te spelen op onveiligheidsgevoelens van burgers (subjectieve verkeersonveiligheid). Extra snelheidscontroles in 30 km-zones en rond scholen zijn een belangrijk middel om het aantal overtredingen omlaag te brengen en de veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Jaarlijks gebeurt een groot aantal ongevallen binnen de bebouwde kom. Veel kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers zijn hiervan het slachtoffer. Nog altijd rijden veel automobilisten binnen de bebouwde kom sneller dan is toegestaan. Uit gegevens van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) blijkt dat vorig jaar meer dan de helft (53%) van het aantal hardrijders is bekeurd binnen de bebouwde kom (51% in 2003).

Snelheid, alcohol, rood licht, gordel en helm
De inspanningen op het gebied van de bestijding van onveiligheidsgevoelens zijn een aanvulling op de reguliere controles van de 25 regionale verkeershandhavingsteams. De politie controleert vooral op de overtredingen die in het verkeer tot de meeste ongevallen leiden: snelheid, alcohol, rood licht, gordel en helm. Intensieve verkeerscontroles vinden plaats op wegen waar de meeste slachtoffers zijn te betreuren. Mede dankzij deze projectmatige werkwijze draagt verkeershandhaving aantoonbaar bij aan de verkeersveiligheid.

Vernieuwing handhavingsmiddelen
Om de effectiviteit van de verkeershandhaving verder te vergroten, wordt dit jaar een aantal handhavingsmiddelen vernieuwd. Zo worden de verkeershandhavingsteams uitgerust met verbeterde onopvallende videosurveillanceauto’s en laserguns. Het aantal trajectcontrolesystemen – waar de gemiddelde snelheid wordt gemeten over een langere afstand – wordt uitgebreid. Ook vindt digitalisering plaats van een groot aantal snelheids- en roodlicht camera’s. Verder is het BVOM in gesprek met gemeentes en provincies om het beheer van flitspalen over te nemen.

Steun voor het verkeershandhavingsbeleid
Het BVOM vraagt weggebruikers elk jaar naar hun mening over verkeershandhaving. De acceptatie van verkeerscontroles op de vijf speerpunten varieert van 74% voor snelheidscontroles tot 99% voor controles op alcoholgebruik. Helmcontroles (81%), gordelcontroles (88%) en roodlichtcontroles (94%) zitten hier tussen in. In vergelijking met voorgaande jaren is het draagvlak voor de controles stabiel gebleven of zelfs iets gestegen.

Ga voor meer informatie en het volledige jaaroverzicht naar de website van het Bureau Verkeershandhaving OM

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Openbaar Ministerie Landelijk Parket