Verkeersveiligheidsaspecten wegoppervlak

Ede – In CROW-rapport 05-03 wordt verslag gedaan van een uitgebreid onderzoek naar de verkeersveiligheidsaspecten van wegoppervlakeigenschappen. Hierbij is gebruik gemaakt van Nederlandse en Europese ongevallendatabanken en nationale en internationale literatuur. Doel van het onderzoek was om door middel van een bureaustudie te onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat aan verkeersveiligheid gerelateerde onderhoudsrichtlijnen aangepast moeten worden. Het rapport is een uitgave van het thema Infrastructuur van CROW.

De nu geldende onderhoudsrichtlijnen zijn grotendeels opgesteld naar aanleiding van onderzoek uit de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Nieuwe wegdekken, nieuwe voertuigtechnologie en een intensiever gebruik van de weg roepen de vraag op of aanpassing noodzakelijk is.

Op basis van de beschikbare gegevens kan geconcludeerd worden dat er geen aanwijzingen zijn om de geldende onderhoudsrichtlijnen aan te passen. Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat er momenteel een onvoldoende koppeling is tussen ongevalstatistieken en databases met wegdekeigenschappen. Door middel van model- en simulatieonderzoek zijn wellicht onderbouwde conclusies mogelijk. Zulk onderzoek is in dit geval niet verricht.

U kunt het CROW-rapport 05-03 ‘Verkeersveiligheidsaspecten van wegoppervlakeigenschappen’ gratis het downloaden van de website van CROW.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW

Verkeersveiligheidsaspecten wegoppervlak | Infrasite

Verkeersveiligheidsaspecten wegoppervlak

Ede – In CROW-rapport 05-03 wordt verslag gedaan van een uitgebreid onderzoek naar de verkeersveiligheidsaspecten van wegoppervlakeigenschappen. Hierbij is gebruik gemaakt van Nederlandse en Europese ongevallendatabanken en nationale en internationale literatuur. Doel van het onderzoek was om door middel van een bureaustudie te onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat aan verkeersveiligheid gerelateerde onderhoudsrichtlijnen aangepast moeten worden. Het rapport is een uitgave van het thema Infrastructuur van CROW.

De nu geldende onderhoudsrichtlijnen zijn grotendeels opgesteld naar aanleiding van onderzoek uit de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Nieuwe wegdekken, nieuwe voertuigtechnologie en een intensiever gebruik van de weg roepen de vraag op of aanpassing noodzakelijk is.

Op basis van de beschikbare gegevens kan geconcludeerd worden dat er geen aanwijzingen zijn om de geldende onderhoudsrichtlijnen aan te passen. Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat er momenteel een onvoldoende koppeling is tussen ongevalstatistieken en databases met wegdekeigenschappen. Door middel van model- en simulatieonderzoek zijn wellicht onderbouwde conclusies mogelijk. Zulk onderzoek is in dit geval niet verricht.

U kunt het CROW-rapport 05-03 ‘Verkeersveiligheidsaspecten van wegoppervlakeigenschappen’ gratis het downloaden van de website van CROW.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW