Afronding preventieve werkzaamheden N210

Den Haag – De provincie Zuid-Holland rondt naar verwachting eind april 2005 de preventieve werkzaamheden af die plaatsvinden op de N210 tussen Krimpen aan den IJssel en Bergambacht. Na afronding heft de provincie ook de huidige snelheidsbeperking op. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het opvullen van holle ruimtes onder de weg en het verstevigen van bermen. Dit werk vindt waar mogelijk s nachts en in het weekend plaats. Een aantal werkzaamheden vindt echter ook overdag plaats. Weggebruikers kunnen hierdoor enig oponthoud ondervinden. Tijdens toekomstige werkzaamheden is het overigens nog wel mogelijk dat de provincie opnieuw een snelheidsbeperking instelt.

Ter hoogte van de werkzaamheden van de komende weken is er een rijstrook beschikbaar. Een verkeersregelinstallatie leidt de weggebruikers over de beschikbare rijstrook. Dit kan voor enig oponthoud zorgen. De provincie is bewust van de overlast die de werkzaamheden meebrengen, maar beseft tegelijkertijd dat het een noodzakelijk kwaad betreft. De provincie wil met het preventieve onderhoud de verkeersveiligheid en de doorstroming garanderen.

Enige ontsluitingsweg
De N210 is de enige ontsluitingsweg in de Krimpenerwaard en stamt deels nog uit de jaren 30. Door de slappe ondergrond was het bij de aanleg in de dertiger en vijftiger jaren noodzakelijk de weg te onderheien. Op de palen is een betonnen bak gemaakt. Daarop ligt de eigenlijke weg. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze constructie niet meer voldoet en dat vernieuwing noodzakelijk is. Al enige tijd is de provincie verder aan het onderzoeken op welke wijze dat het beste kan gebeuren. Daar moet eerst een uitgebreide studie aan vooraf gaan. Verder moeten de benodigde financiële middelen beschikbaar worden gesteld en dienen de nodige procedures te worden gevolgd. Afhankelijk van de uiteindelijke uitvoering moeten de eventueel benodigde gronden worden aangekocht. Al met al een tijdpad dat jaren vergt. In de tussentijd zal de bestaande N210 zo goed mogelijk in stand worden gehouden. Er vinden onder andere preventieve werkzaamheden plaats om calamiteiten te voorkomen. Alhoewel de voorspelbaarheid van calamiteiten groter wordt, kunnen hieromtrent helaas geen garanties worden gegeven

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Afronding preventieve werkzaamheden N210 | Infrasite

Afronding preventieve werkzaamheden N210

Den Haag – De provincie Zuid-Holland rondt naar verwachting eind april 2005 de preventieve werkzaamheden af die plaatsvinden op de N210 tussen Krimpen aan den IJssel en Bergambacht. Na afronding heft de provincie ook de huidige snelheidsbeperking op. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het opvullen van holle ruimtes onder de weg en het verstevigen van bermen. Dit werk vindt waar mogelijk s nachts en in het weekend plaats. Een aantal werkzaamheden vindt echter ook overdag plaats. Weggebruikers kunnen hierdoor enig oponthoud ondervinden. Tijdens toekomstige werkzaamheden is het overigens nog wel mogelijk dat de provincie opnieuw een snelheidsbeperking instelt.

Ter hoogte van de werkzaamheden van de komende weken is er een rijstrook beschikbaar. Een verkeersregelinstallatie leidt de weggebruikers over de beschikbare rijstrook. Dit kan voor enig oponthoud zorgen. De provincie is bewust van de overlast die de werkzaamheden meebrengen, maar beseft tegelijkertijd dat het een noodzakelijk kwaad betreft. De provincie wil met het preventieve onderhoud de verkeersveiligheid en de doorstroming garanderen.

Enige ontsluitingsweg
De N210 is de enige ontsluitingsweg in de Krimpenerwaard en stamt deels nog uit de jaren 30. Door de slappe ondergrond was het bij de aanleg in de dertiger en vijftiger jaren noodzakelijk de weg te onderheien. Op de palen is een betonnen bak gemaakt. Daarop ligt de eigenlijke weg. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze constructie niet meer voldoet en dat vernieuwing noodzakelijk is. Al enige tijd is de provincie verder aan het onderzoeken op welke wijze dat het beste kan gebeuren. Daar moet eerst een uitgebreide studie aan vooraf gaan. Verder moeten de benodigde financiële middelen beschikbaar worden gesteld en dienen de nodige procedures te worden gevolgd. Afhankelijk van de uiteindelijke uitvoering moeten de eventueel benodigde gronden worden aangekocht. Al met al een tijdpad dat jaren vergt. In de tussentijd zal de bestaande N210 zo goed mogelijk in stand worden gehouden. Er vinden onder andere preventieve werkzaamheden plaats om calamiteiten te voorkomen. Alhoewel de voorspelbaarheid van calamiteiten groter wordt, kunnen hieromtrent helaas geen garanties worden gegeven

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland