Mega-infraprojecten Utrecht van start

Utrecht – Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 12 april 2005 samen met de Utrechtse verkeerswethouder Yet van den Bergh het officiële startsein gegeven voor een aantal grote infrastructurele projecten die de komende jaren aan de westkant van Utrecht worden uitgevoerd. De officiële start markeert het begin van het verleggen, verbreden en deels overkappen van de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn door Rijkswaterstaat, de spoorverdubbeling tussen Utrecht en Woerden door ProRail en de uitvoering van een aantal ingrijpende verkeersprojecten van Gemeente Utrecht.

Nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en Gemeente Utrecht moet de enorme verbouwingsoperatie aan wegen, spoor en verschillende verkeersknooppunten in goede banen leiden. Toch kan niet worden voorkomen dat de grootscheepse infrawerken de komende jaren ook tot overlast voor reizigers gaan leiden. Naast een nauwkeurige coördinatie van de werkzaamheden, zetten de betrokken partijen in op heldere communicatie over de werkzaamheden richting reizigers, bedrijfsleven en andere betrokkenen. Belangrijke rol hierin vervult de website www.watgebeurthier.nl

De infrastructurele projecten zijn hard nodig voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Utrecht en om de mobiliteitsgroei van 30% tot 2020 goed op te kunnen vangen. Ten westen van Utrecht wordt Leidsche Rijn gebouwd. Dit nieuwe stadsdeel, ter grootte van Leeuwarden, moet goed aan de bestaande stad worden verbonden. Naast Leidsche Rijn wordt in de regio ook nog nieuwbouw gerealiseerd in Houten (Zuid) en Amersfoort Vathorst. In totaal groeit hierdoor het aantal inwoners in de regio de komende jaren met circa 200.000 en komen er 50.000 arbeidsplaatsen bij.

De infraprojecten zijn nodig om Utrecht z’n functie als ‘draaischijf van Nederland’ in de toekomst goed te laten vervullen. Door de centrale ligging in Nederland lopen veel wegen door de regio heen en is een forse investering in het Utrechtse wegennet ook van groot nationaal belang. Datzelfde geldt voor het spoor. Als drukste spoorwegknooppunt van het land verwerkt Utrecht Centraal meer reizigers dan luchthaven Schiphol. De spoorverdubbeling Utrecht – Woerden en de komst van ten minste twee extra stations op dit tracé vormen een belangrijke schakel in het nieuwe regionale treinnetwerk Randstadspoor (RSS) dat de komende jaren in de regio wordt gerealiseerd. De spoorverdubbeling op het tracé Utrecht (vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal) – Woerden, inclusief de bouw van de stations, is naar verwachting in 2011 klaar. In 2011 is ook de verlegging, verbreding en gedeeltelijke overkapping van de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn afgerond. De A2 krijgt hier extra rijstroken en wordt aan de buitenkant voorzien van parallelbanen voor bestemmingsverkeer. Bij Leidsche Rijn wordt de A2 ook naar het westen verlegd om plaats te maken voor woningbouw tussen de snelweg en het Amsterdam-Rijnkanaal. Bovendien krijgt de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn een gedeeltelijke overkapping om het nieuwe stadsdeel beter met de bestaande stad te verbinden. Gelijk met de reconstructie van de A2 maakt Rijkswaterstaat een nieuwe aansluiting ter hoogte van de Hyperonenweg op Lage Weide, wordt de aansluiting bij Maarssen verbeterd en ondergaat verkeersknoop Hooggelegen een metamorfose.

Ondertussen werkt Gemeente Utrecht de komende jaren hard aan de bereikbaarheid van Utrecht-West en het Stationsgebied. Enkele drukke knooppunten, zoals de Majellaknoop en het 24 oktoberplein, worden aangepast om vanaf eind 2007 een betere doorstroming van het verkeer te kunnen garanderen. Daarnaast wordt een nieuwe weg aangelegd voor het verkeer tussen de nieuwe aansluiting op de A2 (die de aansluiting bij de Vleutenseweg vervangt) en het nog te bouwen RSS-station/transferium Lage Weide en de bestaande stad. Ook werkt Gemeente Utrecht de komende jaren aan de uitbreiding van de capaciteit van enkele verkeersroutes richting het Stationsgebied (Overste den Oudenlaan, Europalaan, Van Zijstweg). Verder legt Utrecht in 2007 een nieuwe brug aan over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Douwe Egberts, waar ook de vrije busbaan voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) over wordt doorgetrokken. Het complete netwerk van vrije busbanen tussen Utrecht CS en Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern is naar verwachting in 2010 klaar. Ook in Leidsche Rijn zelf verbetert de komende jaren de bereikbaarheid verder. Zo worden in de periode tot 2010 de Noordelijke en de Zuidelijke Stadsas gefaseerd aangelegd als belangrijke oost-westverbindingen. Tussen knooppunt Hooggelegen en de nieuwe A2-aansluiting bij Lage Weide komt de Stadsweg die de beide stadsassen met elkaar verbindt. Rijk, gemeente en provincie zetten zich bovendien gezamenlijk in om in 2007 de tweede aansluiting op de A12 te realiseren bij Veldhuizen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Utrecht

Mega-infraprojecten Utrecht van start | Infrasite

Mega-infraprojecten Utrecht van start

Utrecht – Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 12 april 2005 samen met de Utrechtse verkeerswethouder Yet van den Bergh het officiële startsein gegeven voor een aantal grote infrastructurele projecten die de komende jaren aan de westkant van Utrecht worden uitgevoerd. De officiële start markeert het begin van het verleggen, verbreden en deels overkappen van de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn door Rijkswaterstaat, de spoorverdubbeling tussen Utrecht en Woerden door ProRail en de uitvoering van een aantal ingrijpende verkeersprojecten van Gemeente Utrecht.

Nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en Gemeente Utrecht moet de enorme verbouwingsoperatie aan wegen, spoor en verschillende verkeersknooppunten in goede banen leiden. Toch kan niet worden voorkomen dat de grootscheepse infrawerken de komende jaren ook tot overlast voor reizigers gaan leiden. Naast een nauwkeurige coördinatie van de werkzaamheden, zetten de betrokken partijen in op heldere communicatie over de werkzaamheden richting reizigers, bedrijfsleven en andere betrokkenen. Belangrijke rol hierin vervult de website www.watgebeurthier.nl

De infrastructurele projecten zijn hard nodig voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Utrecht en om de mobiliteitsgroei van 30% tot 2020 goed op te kunnen vangen. Ten westen van Utrecht wordt Leidsche Rijn gebouwd. Dit nieuwe stadsdeel, ter grootte van Leeuwarden, moet goed aan de bestaande stad worden verbonden. Naast Leidsche Rijn wordt in de regio ook nog nieuwbouw gerealiseerd in Houten (Zuid) en Amersfoort Vathorst. In totaal groeit hierdoor het aantal inwoners in de regio de komende jaren met circa 200.000 en komen er 50.000 arbeidsplaatsen bij.

De infraprojecten zijn nodig om Utrecht z’n functie als ‘draaischijf van Nederland’ in de toekomst goed te laten vervullen. Door de centrale ligging in Nederland lopen veel wegen door de regio heen en is een forse investering in het Utrechtse wegennet ook van groot nationaal belang. Datzelfde geldt voor het spoor. Als drukste spoorwegknooppunt van het land verwerkt Utrecht Centraal meer reizigers dan luchthaven Schiphol. De spoorverdubbeling Utrecht – Woerden en de komst van ten minste twee extra stations op dit tracé vormen een belangrijke schakel in het nieuwe regionale treinnetwerk Randstadspoor (RSS) dat de komende jaren in de regio wordt gerealiseerd. De spoorverdubbeling op het tracé Utrecht (vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal) – Woerden, inclusief de bouw van de stations, is naar verwachting in 2011 klaar. In 2011 is ook de verlegging, verbreding en gedeeltelijke overkapping van de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn afgerond. De A2 krijgt hier extra rijstroken en wordt aan de buitenkant voorzien van parallelbanen voor bestemmingsverkeer. Bij Leidsche Rijn wordt de A2 ook naar het westen verlegd om plaats te maken voor woningbouw tussen de snelweg en het Amsterdam-Rijnkanaal. Bovendien krijgt de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn een gedeeltelijke overkapping om het nieuwe stadsdeel beter met de bestaande stad te verbinden. Gelijk met de reconstructie van de A2 maakt Rijkswaterstaat een nieuwe aansluiting ter hoogte van de Hyperonenweg op Lage Weide, wordt de aansluiting bij Maarssen verbeterd en ondergaat verkeersknoop Hooggelegen een metamorfose.

Ondertussen werkt Gemeente Utrecht de komende jaren hard aan de bereikbaarheid van Utrecht-West en het Stationsgebied. Enkele drukke knooppunten, zoals de Majellaknoop en het 24 oktoberplein, worden aangepast om vanaf eind 2007 een betere doorstroming van het verkeer te kunnen garanderen. Daarnaast wordt een nieuwe weg aangelegd voor het verkeer tussen de nieuwe aansluiting op de A2 (die de aansluiting bij de Vleutenseweg vervangt) en het nog te bouwen RSS-station/transferium Lage Weide en de bestaande stad. Ook werkt Gemeente Utrecht de komende jaren aan de uitbreiding van de capaciteit van enkele verkeersroutes richting het Stationsgebied (Overste den Oudenlaan, Europalaan, Van Zijstweg). Verder legt Utrecht in 2007 een nieuwe brug aan over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Douwe Egberts, waar ook de vrije busbaan voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) over wordt doorgetrokken. Het complete netwerk van vrije busbanen tussen Utrecht CS en Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern is naar verwachting in 2010 klaar. Ook in Leidsche Rijn zelf verbetert de komende jaren de bereikbaarheid verder. Zo worden in de periode tot 2010 de Noordelijke en de Zuidelijke Stadsas gefaseerd aangelegd als belangrijke oost-westverbindingen. Tussen knooppunt Hooggelegen en de nieuwe A2-aansluiting bij Lage Weide komt de Stadsweg die de beide stadsassen met elkaar verbindt. Rijk, gemeente en provincie zetten zich bovendien gezamenlijk in om in 2007 de tweede aansluiting op de A12 te realiseren bij Veldhuizen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Utrecht