Herstel vorstschade provinciale wegen Overijssel

Zwolle – De intensieve vorstperiode heeft voor bovengemiddelde schade gezorgd op de provinciale wegen. Gaatjes in deklagen, rafeling, ruw wegdek en scheuren in het asfalt zijn de meest geconstateerde schadebeelden. Wel is de schade zonder ingrijpende maatregelen te herstellen. Nieuwe asfaltlagen voor complete wegvakken zijn, in tegenstelling tot maatregelen van andere wegbeheerders, niet nodig. Dat blijkt uit de inventarisatie van de dienst Wegen & Kanalen van de provincie Overijssel, die deze week is afgerond.

Verkeersgedeputeerde Job Klaasen is blij dat de goede staat van onderhoud van de provinciale wegen na inventarisatie zorgt voor weinig complicaties. “Dankzij de goede staat waarin onze wegen doorgaans verkeren, levert deze forse vorstperiode nu weinig ellende op. We willen het niveau van ons onderhoud graag handhaven, vandaar dat we zo spoedig mogelijk aan het werk gaan met herstelwerk. Zo besparen we ons een hoop kosten – en ellende – op de langere termijn.” De provincie schat de kosten voor de extra werkzaamheden in op ongeveer drie ton. De wegendienst van de provincie spant zich in om deze extra werkzaamheden uit te voeren binnen de beschikbare budgetten van het wegonderhoud.

Vorst en sneeuwval veroorzaakten afgelopen winter meer schade dan gemiddeld. De provincie wil daarom dit jaar extra onderhoudswerkzaamheden inplannen. Hiermee voorkomt de provinciale dienst dat er op langere termijn kostbare maatregelen noodzakelijk zijn. En dat weggebruikers nu zo min mogelijk hinder of schade krijgen van de toestand van de provinciale wegen in Overijssel.

De controles van de provincie zijn een standaardprocedure waarbij alle provinciale wegen, parallelwegen en fietspaden geïnspecteerd worden door de Overijsselse kantonniers. Veel van de herstelwerkzaamheden kunnen binnen de reguliere planning van wegonderhoud wordt uitgevoerd zodat het verkeer geen extra hinder heeft van het werk aan de weg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Overijssel