Informatiebijeenkomst over kruisingen N 207

Den Haag – De provincie Zuid-Holland wil de kruising van de N 207 met de
Dr. Stapenseastraat optimaliseren. Er is een plan met extra opstelvakken op de zijtakken, een stuk busbaan op de N 207 en een geoptimaliseerde verkeerslichtenregeling. Daarnaast wordt op de kruising van de N 207 met de Vriezenweg een meerstrooksrotonde aangelegd. Op maandag 11 april 2005 organiseert de provincie Zuid-Holland hierover een inloopmiddag/-avond. De inloopmiddag/-avond vindt plaats tussen 16.00 – 17.30 uur en van 19.00 – 20.30 uur in de Commissiekamer en de hal van het gemeentehuis van Jacobswoude, Herenweg 165 in Rijnsaterwoude.

Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers informatie krijgen over het voorontwerp. Ook is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties. Vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Jacobswoude, het IBZH Raadgevend Ingenieursbureau zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en het voorontwerp toe te lichten. Daarnaast ligt het voorontwerp vanaf 11 april 2005 één week ter inzage in het gemeentehuis.


Project
Het totale project bestaat uit twee delen en betreft de aanleg van een vrije busbaan op het traject N 207 Alphen aan den Rijn tot het busstation in Leimuiden. Van het eerste deel is de eerste fase in 2003 afgerond en de tweede fase is medio 2005 afgerond. De inloopmiddag/-avond heeft betrekking op het tweede deel. Voor dit deel hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 28 april 2004 besloten geen vrijliggende busstroken op het gedeelte tussen de Kruisweg en Leimuiden langs de N 207aan te leggen. In plaats daarvan is besloten de twee belangrijkste verkeerskundige knelpunten aan te pakken. De wijziging van de plannen is een gevolg van de inspraakbijeenkomsten en van de uitkomsten van nader onderzoek.

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.n207.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Informatiebijeenkomst over kruisingen N 207 | Infrasite

Informatiebijeenkomst over kruisingen N 207

Den Haag – De provincie Zuid-Holland wil de kruising van de N 207 met de
Dr. Stapenseastraat optimaliseren. Er is een plan met extra opstelvakken op de zijtakken, een stuk busbaan op de N 207 en een geoptimaliseerde verkeerslichtenregeling. Daarnaast wordt op de kruising van de N 207 met de Vriezenweg een meerstrooksrotonde aangelegd. Op maandag 11 april 2005 organiseert de provincie Zuid-Holland hierover een inloopmiddag/-avond. De inloopmiddag/-avond vindt plaats tussen 16.00 – 17.30 uur en van 19.00 – 20.30 uur in de Commissiekamer en de hal van het gemeentehuis van Jacobswoude, Herenweg 165 in Rijnsaterwoude.

Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers informatie krijgen over het voorontwerp. Ook is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties. Vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Jacobswoude, het IBZH Raadgevend Ingenieursbureau zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en het voorontwerp toe te lichten. Daarnaast ligt het voorontwerp vanaf 11 april 2005 één week ter inzage in het gemeentehuis.


Project
Het totale project bestaat uit twee delen en betreft de aanleg van een vrije busbaan op het traject N 207 Alphen aan den Rijn tot het busstation in Leimuiden. Van het eerste deel is de eerste fase in 2003 afgerond en de tweede fase is medio 2005 afgerond. De inloopmiddag/-avond heeft betrekking op het tweede deel. Voor dit deel hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 28 april 2004 besloten geen vrijliggende busstroken op het gedeelte tussen de Kruisweg en Leimuiden langs de N 207aan te leggen. In plaats daarvan is besloten de twee belangrijkste verkeerskundige knelpunten aan te pakken. De wijziging van de plannen is een gevolg van de inspraakbijeenkomsten en van de uitkomsten van nader onderzoek.

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.n207.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Een uitgave van ProMedia Group
ProMedia Group
ProMedia Group
Weena 505 B18
3013 AL Rotterdam

Tel: +31 (0)10-280-1024
redactie@infrasite.nl