Provincie Friesland saneert flitspalen

Leeuwarden РDe provincie Frysl̢n streeft naar geloofwaardige verkeershandhaving. Gedeputeerde Staten hebben daarom ingestemd met een voorstel voor het toepassen van meer flexibele verkeershandhaving langs de provinciale wegen in plaats van een uitgebreid flitspalenbestand in eigendom. Als gevolg hiervan worden op korte termijn twaalf provinciale flitspalen verwijderd. Dit gebeurt alleen op locaties waar ze niet langer nodig zijn, omdat het verkeersgedrag en de verkeersveiligheid zijn verbeterd.

De provincie Fryslân heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie een lijst met huidige opstelpunten van flitspalen voorgelegd aan de Adviesgroep Inzet Geautomatiseerde Verkeershandhavingsmiddelen. Deze provinciale handhavingslocaties zijn vervolgens door deze Adviesgroep getoetst. Dit heeft voor wat betreft de flitspalen in eigendom, onderhoud en beheer bij de provincie geresulteerd in een lijst met te saneren (12 stuks) en te handhaven flitspalen (12 stuks). Op de trajectcontrole op de N381 tussen Drachten en Oosterwolde na betreffen het allemaal opstelpunten bij verkeersregelinstallaties. Veel van de te saneren flitskasten waren niet altijd gevuld met een camera.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het voorstel van de Adviesgroep. Gedeputeerde T. Baas: “Als je handhaaft, dan moet je dat op een geloofwaardige wijze doen. Lege kasten dragen daar absoluut niet aan bij. Dat betekent niet dat op locaties waar flitskasten worden verwijderd, geen controle meer plaatsvindt. Als provincie leggen we onze prioriteit bij permanente verkeerseducatie, maar snelheidscontroles blijven nog steeds belangrijk. Als blijkt dat er regelmatig overtredingen plaatsvinden bij de oude opstelpunten, dan kunnen we die snel weer in gebruik nemen. We laten de bekabeling namelijk liggen.”

Het landelijke Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) heeft voorgesteld om het eigendom en beheer van flitskasten ‘met gesloten beurzen’ van de wegbeheerders over te nemen, mits de locatie is getoetst en de apparatuur goed functioneert. Gedeputeerde Staten vinden dat hiermee meer recht wordt gedaan aan de ontwikkeling dat handhaving weer een zuivere taak wordt van het Openbaar Ministerie en de politie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Provincie Friesland saneert flitspalen | Infrasite

Provincie Friesland saneert flitspalen

Leeuwarden РDe provincie Frysl̢n streeft naar geloofwaardige verkeershandhaving. Gedeputeerde Staten hebben daarom ingestemd met een voorstel voor het toepassen van meer flexibele verkeershandhaving langs de provinciale wegen in plaats van een uitgebreid flitspalenbestand in eigendom. Als gevolg hiervan worden op korte termijn twaalf provinciale flitspalen verwijderd. Dit gebeurt alleen op locaties waar ze niet langer nodig zijn, omdat het verkeersgedrag en de verkeersveiligheid zijn verbeterd.

De provincie Fryslân heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie een lijst met huidige opstelpunten van flitspalen voorgelegd aan de Adviesgroep Inzet Geautomatiseerde Verkeershandhavingsmiddelen. Deze provinciale handhavingslocaties zijn vervolgens door deze Adviesgroep getoetst. Dit heeft voor wat betreft de flitspalen in eigendom, onderhoud en beheer bij de provincie geresulteerd in een lijst met te saneren (12 stuks) en te handhaven flitspalen (12 stuks). Op de trajectcontrole op de N381 tussen Drachten en Oosterwolde na betreffen het allemaal opstelpunten bij verkeersregelinstallaties. Veel van de te saneren flitskasten waren niet altijd gevuld met een camera.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het voorstel van de Adviesgroep. Gedeputeerde T. Baas: “Als je handhaaft, dan moet je dat op een geloofwaardige wijze doen. Lege kasten dragen daar absoluut niet aan bij. Dat betekent niet dat op locaties waar flitskasten worden verwijderd, geen controle meer plaatsvindt. Als provincie leggen we onze prioriteit bij permanente verkeerseducatie, maar snelheidscontroles blijven nog steeds belangrijk. Als blijkt dat er regelmatig overtredingen plaatsvinden bij de oude opstelpunten, dan kunnen we die snel weer in gebruik nemen. We laten de bekabeling namelijk liggen.”

Het landelijke Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) heeft voorgesteld om het eigendom en beheer van flitskasten ‘met gesloten beurzen’ van de wegbeheerders over te nemen, mits de locatie is getoetst en de apparatuur goed functioneert. Gedeputeerde Staten vinden dat hiermee meer recht wordt gedaan aan de ontwikkeling dat handhaving weer een zuivere taak wordt van het Openbaar Ministerie en de politie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân