Spitsstroken voor A9 Holendrecht-Diemen

Haarlem – Van 30 maart tot en met 26 april 2005 ligt de startnotitie spitsstroken A9 Holendrecht-Diemen ter inzage. Dit project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Wet milieubeheer. Deze procedure wordt doorlopen voor de besluitvorming over een door de Minister van Verkeer en Waterstaat te nemen wegaanpassingsbesluit in het kader van de Spoedwet wegverbreding. In maart 2004 is in een eerdere procedure voor dit project een besluit vastgesteld. Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 15 september 2004 is besloten dat een nieuw milieueffectrapport moet worden opgesteld.
Tot en met 26 april 2005 kan iedereen zijn zienswijze op de inhoud van de startnotitie schriftelijk kenbaar maken aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat te Den Haag. Mondeling kan dit ook maar dat moet vóór 13 maart 2005 kenbaar gemaakt zijn.

Op het wegvak Holendrecht-Diemen staan vrijwel dagelijks files: in de ochtend richting Amstelveen/Schiphol ter hoogte van het knooppunt Diemen en in de avond in tegenovergestelde richting. De files worden veroorzaakt doordat de capaciteit van het wegvak onvoldoende is. Dit probleem vormt de directe aanleiding voor het aanleggen van spitsstroken in beide richtingen. Zonder deze aanpassing zullen de files de komende jaren door de groei van het autoverkeer verder toenemen. Een spitsstrook is een vluchtstrook die op drukke tijden (met name in de spits) dienst doet als extra rijstrook.

Met het uitbrengen van de startnotitie maakt Rijkswaterstaat bekend dat een milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld. In dit MER zullen de milieueffecten van de spitsstroken A9 Holendrecht-Diemen nader worden onderzocht. Het MER is bedoeld voor de besluitvorming over het wegaanpassingsbesluit van de spitsstroken, die vervolgens op grond van de Spoedwet wegverbreding door de Minister van Verkeer en Waterstaat worden genomen. In de startnotitie wordt onder andere ingegaan op het doel, de mogelijke gevolgen en oplossingen voor het milieu van de voorgenomen wegaanpassing.

Ter inzage legging startnotitie
De startnotitie ligt van 30 maart tot en met 26 april 2005 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage bij:
– De (deel)gemeentehuizen en de (hoofd)vestigingen van de openbare bibliotheken van Abcoude, Amsterdam-Centrum,Amsterdam Zuidoost en Diemen;
– Rijkswaterstaat Noord-Holland in Haarlem en district Amsterdam in Amsterdam-Zuidoost;
– Het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem;
– De bibliotheek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag.

Communicatie
De startnotitie is vanaf 30 maart te downloaden via www.inspraakvenw.nl Deze kan ook via Rijkswaterstaat, projectsecretariaat, telefoon 023-5301810, worden opgevraagd. Over de inhoud van de startnotitie kunnen belangstellenden en belanghebbenden informatie inwinnen bij Infodesk Rijkswaterstaat Noord-Holland, telefoon 023-5301401. Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kan men terecht bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon 070-351 96 00.

Hoe verder?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). Mede op basis van de binnengekomen zienswijzen en het advies voor de richtlijnen van de Commissie voor de m.e.r. stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat de richtlijnen voor het MER vast.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland

Spitsstroken voor A9 Holendrecht-Diemen | Infrasite

Spitsstroken voor A9 Holendrecht-Diemen

Haarlem – Van 30 maart tot en met 26 april 2005 ligt de startnotitie spitsstroken A9 Holendrecht-Diemen ter inzage. Dit project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Wet milieubeheer. Deze procedure wordt doorlopen voor de besluitvorming over een door de Minister van Verkeer en Waterstaat te nemen wegaanpassingsbesluit in het kader van de Spoedwet wegverbreding. In maart 2004 is in een eerdere procedure voor dit project een besluit vastgesteld. Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 15 september 2004 is besloten dat een nieuw milieueffectrapport moet worden opgesteld.
Tot en met 26 april 2005 kan iedereen zijn zienswijze op de inhoud van de startnotitie schriftelijk kenbaar maken aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat te Den Haag. Mondeling kan dit ook maar dat moet vóór 13 maart 2005 kenbaar gemaakt zijn.

Op het wegvak Holendrecht-Diemen staan vrijwel dagelijks files: in de ochtend richting Amstelveen/Schiphol ter hoogte van het knooppunt Diemen en in de avond in tegenovergestelde richting. De files worden veroorzaakt doordat de capaciteit van het wegvak onvoldoende is. Dit probleem vormt de directe aanleiding voor het aanleggen van spitsstroken in beide richtingen. Zonder deze aanpassing zullen de files de komende jaren door de groei van het autoverkeer verder toenemen. Een spitsstrook is een vluchtstrook die op drukke tijden (met name in de spits) dienst doet als extra rijstrook.

Met het uitbrengen van de startnotitie maakt Rijkswaterstaat bekend dat een milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld. In dit MER zullen de milieueffecten van de spitsstroken A9 Holendrecht-Diemen nader worden onderzocht. Het MER is bedoeld voor de besluitvorming over het wegaanpassingsbesluit van de spitsstroken, die vervolgens op grond van de Spoedwet wegverbreding door de Minister van Verkeer en Waterstaat worden genomen. In de startnotitie wordt onder andere ingegaan op het doel, de mogelijke gevolgen en oplossingen voor het milieu van de voorgenomen wegaanpassing.

Ter inzage legging startnotitie
De startnotitie ligt van 30 maart tot en met 26 april 2005 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage bij:
– De (deel)gemeentehuizen en de (hoofd)vestigingen van de openbare bibliotheken van Abcoude, Amsterdam-Centrum,Amsterdam Zuidoost en Diemen;
– Rijkswaterstaat Noord-Holland in Haarlem en district Amsterdam in Amsterdam-Zuidoost;
– Het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem;
– De bibliotheek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag.

Communicatie
De startnotitie is vanaf 30 maart te downloaden via www.inspraakvenw.nl Deze kan ook via Rijkswaterstaat, projectsecretariaat, telefoon 023-5301810, worden opgevraagd. Over de inhoud van de startnotitie kunnen belangstellenden en belanghebbenden informatie inwinnen bij Infodesk Rijkswaterstaat Noord-Holland, telefoon 023-5301401. Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kan men terecht bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon 070-351 96 00.

Hoe verder?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). Mede op basis van de binnengekomen zienswijzen en het advies voor de richtlijnen van de Commissie voor de m.e.r. stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat de richtlijnen voor het MER vast.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland