Miljoeneninjectie doorstroming ringwegen Groningen

Groningen – Op woensdag 16 maart 2005 geven de heren Gerritsen (gedeputeerde Provincie Gronin-gen), Schuiling (wethouder gemeente Groningen) en Hoogland (hoofdingenieur Rijkswaterstaat) gezamenlijk de officiële aftrap voor de werkzaamheden aan de Westelijke Ringweg in Groningen. Dit is de eerste van een reeks ingrijpende klussen aan de ringwegen waarbij tientallen miljoenen euro’s bestemd zijn voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer in en rond Groningen. De betrokken wegbeheerders hebben afgesproken om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen en ook in de communicatie naar de samenleving vanuit een gezamenlijke aanpak te werken.

Weinig overlast 2005
Dit jaar zal het verkeer nog niet veel hinder ondervinden van de (voorbereidende) werkzaamheden aan de Westelijke Ringweg. Wel zal af en toe een rijstrook worden afgezet. Ook bij andere werkzaamheden aan de Ring Groningen zal dit jaar de overlast beperkt zijn. Wel zal Rijkswaterstaat gedurende zes weken in de zomermaanden, de westelijke rijbaan van de A28 tussen het Julianaplein en De Punt van nieuw asfalt voorzien. Dit zal enige overlast zal geven. Bij de afslag A7/ Hoogkerk komt een nieuwe rotonde. Ook hier zal er dan sprake zijn van enige overlast.

Meer overlast in 2006
In 2006 staan diverse projecten op stapel met op sommige momenten overlast voor het verkeer en omwonenden. Zoals: de kruising Hoendiep – Ring West, de kruising Ring West met Ring Noord, het Reitdiepsplein, de kruising Bedumerweg/ Ring Noord en het verbreden viaduct Driebondsweg in de Oostelijke ringweg. Verder krijgt de oostelijke rijbaan van de A28 dan een nieuwe asfaltlaag en wordt bij de afslag A28/Haren en de afslag A7/Hoogkerk (de tweede) een transferium met rotonde aangelegd. Nog niet alle werkzaamheden zijn ingepland, maar het is wel duidelijk dat er In 2006 meer omleidingsroutes noodzakelijk zijn en er dus meer overlast is.

Communicatiecampagne
De provincie, rijkswaterstaat en de gemeente werken de komende jaren intensief samen om de weggebruikers zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden en de overlast die dat tot gevolg heeft. Actuele informatie zal onder meer op de nieuwe website
www. ringgroningen.nl komen te staan. Onder het gezamenlijke logo “ Aanpak Ring
Groningen Groeit” presenteren de wegbeheerders zich.

Westelijke Ringweg/Hoendiep
De toenemende verkeersdruk op de Westelijke Ringweg leidt ertoe dat de doorstroming van het verkeer – vooral op de kruisingen – onder druk staat. De grootste bottleneck op de Westelijke Ringweg vormt de kruising met het Hoendiep. Deze met verkeerslichten geregelde kruising zorgt dagelijks voor filevorming in zowel de ochtend – als de avondspits. De verwachting is dat deze problematiek in de nabije toekomst alleen maar groter wordt.

Plan van aanpak Ring West
Bij het uitwerken van een plan voor het ongelijkvloers maken van de kruising Hoendiep/Westelijke Ringweg zijn diverse mogelijkheden de revue gepasseerd.
Uiteindelijk is gekozen voor de meest voor de hand liggend optie waarbij de Westelijke Ringweg ‘verhoogd’ over het Hoendiep komt te liggen. De nu al verhoogde Westelijke Ringweg wordt dan via een lang viaduct als het ware doorgetrokken over het Hoendiep heen. De bestaande op en afrit van de Suikerfabriek blijft gehandhaafd gezien de functie die deze vervult voor de Suikerfabriek en zal een verbinding via een onderliggende structuur van parallelwegen krijgen met het Hoendiep. Het afslaande verkeer uit zuidelijke richting (Vrijheidsplein) wordt via de bestaande afrit van de Suikerunie naar een onderliggende structuur geleid die aansluit op het Hoendiep. Voor de tegengestelde richting geldt dat het verkeer vanaf het Hoendiep via de onderliggende structuur naar de toerit Suikerunie wordt geleid. Het afslaande verkeer uit noordelijke richting wordt via een afrit rechtstreeks naar het Hoendiep geleid. Voor de tegengestelde richting geldt dat het verkeer vanaf het Hoendiep rechtstreeks naar de toerit in noordelijke richting wordt geleid. Voor wat de fietser betreft is de kruising nu met verkeerslichten geregeld. In de nieuwe situatie kruisen de fietsers de hoofdrijbaan van de Westelijke Ringweg ongelijkvloers. De noordelijke toe en afrit worden daarbij wel gelijkvloers gekruist zonder hulp van verkeerslichten. Het autoverkeer op de toe en afrit heeft daarbij voorrang. De werkzaamheden aan de Westelijke Ringweg gaan ruim anderhalf jaar duren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 1

Miljoeneninjectie doorstroming ringwegen Groningen | Infrasite

Miljoeneninjectie doorstroming ringwegen Groningen

Groningen – Op woensdag 16 maart 2005 geven de heren Gerritsen (gedeputeerde Provincie Gronin-gen), Schuiling (wethouder gemeente Groningen) en Hoogland (hoofdingenieur Rijkswaterstaat) gezamenlijk de officiële aftrap voor de werkzaamheden aan de Westelijke Ringweg in Groningen. Dit is de eerste van een reeks ingrijpende klussen aan de ringwegen waarbij tientallen miljoenen euro’s bestemd zijn voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer in en rond Groningen. De betrokken wegbeheerders hebben afgesproken om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen en ook in de communicatie naar de samenleving vanuit een gezamenlijke aanpak te werken.

Weinig overlast 2005
Dit jaar zal het verkeer nog niet veel hinder ondervinden van de (voorbereidende) werkzaamheden aan de Westelijke Ringweg. Wel zal af en toe een rijstrook worden afgezet. Ook bij andere werkzaamheden aan de Ring Groningen zal dit jaar de overlast beperkt zijn. Wel zal Rijkswaterstaat gedurende zes weken in de zomermaanden, de westelijke rijbaan van de A28 tussen het Julianaplein en De Punt van nieuw asfalt voorzien. Dit zal enige overlast zal geven. Bij de afslag A7/ Hoogkerk komt een nieuwe rotonde. Ook hier zal er dan sprake zijn van enige overlast.

Meer overlast in 2006
In 2006 staan diverse projecten op stapel met op sommige momenten overlast voor het verkeer en omwonenden. Zoals: de kruising Hoendiep – Ring West, de kruising Ring West met Ring Noord, het Reitdiepsplein, de kruising Bedumerweg/ Ring Noord en het verbreden viaduct Driebondsweg in de Oostelijke ringweg. Verder krijgt de oostelijke rijbaan van de A28 dan een nieuwe asfaltlaag en wordt bij de afslag A28/Haren en de afslag A7/Hoogkerk (de tweede) een transferium met rotonde aangelegd. Nog niet alle werkzaamheden zijn ingepland, maar het is wel duidelijk dat er In 2006 meer omleidingsroutes noodzakelijk zijn en er dus meer overlast is.

Communicatiecampagne
De provincie, rijkswaterstaat en de gemeente werken de komende jaren intensief samen om de weggebruikers zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden en de overlast die dat tot gevolg heeft. Actuele informatie zal onder meer op de nieuwe website
www. ringgroningen.nl komen te staan. Onder het gezamenlijke logo “ Aanpak Ring
Groningen Groeit” presenteren de wegbeheerders zich.

Westelijke Ringweg/Hoendiep
De toenemende verkeersdruk op de Westelijke Ringweg leidt ertoe dat de doorstroming van het verkeer – vooral op de kruisingen – onder druk staat. De grootste bottleneck op de Westelijke Ringweg vormt de kruising met het Hoendiep. Deze met verkeerslichten geregelde kruising zorgt dagelijks voor filevorming in zowel de ochtend – als de avondspits. De verwachting is dat deze problematiek in de nabije toekomst alleen maar groter wordt.

Plan van aanpak Ring West
Bij het uitwerken van een plan voor het ongelijkvloers maken van de kruising Hoendiep/Westelijke Ringweg zijn diverse mogelijkheden de revue gepasseerd.
Uiteindelijk is gekozen voor de meest voor de hand liggend optie waarbij de Westelijke Ringweg ‘verhoogd’ over het Hoendiep komt te liggen. De nu al verhoogde Westelijke Ringweg wordt dan via een lang viaduct als het ware doorgetrokken over het Hoendiep heen. De bestaande op en afrit van de Suikerfabriek blijft gehandhaafd gezien de functie die deze vervult voor de Suikerfabriek en zal een verbinding via een onderliggende structuur van parallelwegen krijgen met het Hoendiep. Het afslaande verkeer uit zuidelijke richting (Vrijheidsplein) wordt via de bestaande afrit van de Suikerunie naar een onderliggende structuur geleid die aansluit op het Hoendiep. Voor de tegengestelde richting geldt dat het verkeer vanaf het Hoendiep via de onderliggende structuur naar de toerit Suikerunie wordt geleid. Het afslaande verkeer uit noordelijke richting wordt via een afrit rechtstreeks naar het Hoendiep geleid. Voor de tegengestelde richting geldt dat het verkeer vanaf het Hoendiep rechtstreeks naar de toerit in noordelijke richting wordt geleid. Voor wat de fietser betreft is de kruising nu met verkeerslichten geregeld. In de nieuwe situatie kruisen de fietsers de hoofdrijbaan van de Westelijke Ringweg ongelijkvloers. De noordelijke toe en afrit worden daarbij wel gelijkvloers gekruist zonder hulp van verkeerslichten. Het autoverkeer op de toe en afrit heeft daarbij voorrang. De werkzaamheden aan de Westelijke Ringweg gaan ruim anderhalf jaar duren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 1