Definitieve afsluiting Grebbeweg, Veenendaal

Utrecht – De werkzaamheden aan de oostelijke rondweg tussen de Wageningselaan en de Prins Clauslaan naderen het einde. Dit gedeelte van de oostelijke rondweg zal op 11 mei 2005, tegelijk met de Prins Clauslaan, worden geopend door de provincie en de gemeente Veenendaal. Voordat dit plaats kan vinden, dient de Grebbeweg definitief te worden afgesloten ter hoogte van de oostelijke rondweg.

Afsluiting Grebbeweg
De definitieve afsluiting van de Grebbeweg vindt plaats op donderdag 24 maart 2005. Reden van de afsluiting is dat destijds bij de vaststelling van het ontwerp van de oostelijke rondweg besloten is om de Grebbeweg niet aan te sluiten op de oostelijke rondweg en ook niet langer in gebruik te houden als doorgaande route. Het verkeersbesluit, behorende bij deze afsluiting is reeds genomen.

Bereikbaarheid Grebbeweg
Het westelijk deel van de Grebbeweg is voor auto’s eenzijdig bereikbaar vanaf de zijde van de Groeneveldselaan/Tinnenweide. Om het oostelijk deel van de Grebbeweg bereikbaar te houden voor autoverkeer richting het centrum van Veenendaal is naast de brug voor de oostelijke rondweg over het Valleikanaal een brug gebouwd voor lokaal verkeer. Hierdoor is een verbinding tot stand gebracht tussen Grebbeweg en Benedeneind. Via deze verbindingsweg kan autoverkeer vanuit het centrum van Veenendaal naar de Grebbeweg plaatsvinden.

Werkzaamheden 24 t/m 31 maart 2005
Gedurende de periode van 24 t/m 31 maart 2005 zullen op de verbindingsweg tussen Benedeneind en Grebbeweg nog werkzaamheden worden uitgevoerd en zal deze route op enkele momenten niet toegankelijk zijn voor verkeer. In dat geval zal tijdelijk moeten worden omgereden via Dragonderweg en Rauweveldseweg. E.e.a. zal met borden worden aangegeven.

Overigens zijn Benedeneind en Grebbeweg straks (net als in de huidige situatie) alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer en voor (brom)fietsers.

Nadere Informatie
Op de internetpagina www.provincie-utrecht.nl/veenendaal vindt u de meest actuele informatie over de werkzaamheden op en rond de oostelijke rondweg Veenendaal (2e fase).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht