Lopikerwaard beter bereikbaar dankzij nieuwe N210

Utrecht – De bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Lopikerwaard is, dankzij verbetering van het wegennetwerk door de provincie Utrecht, aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit recent onderzoek naar de nieuwe provinciale weg N210.

De provincie Utrecht heeft in de periode 2000-2003 aanpassingen aan het wegennetwerk doorgevoerd in de Lopikerwaard nabij Benschop, IJsselstein en Nieuwegein. In 2004 is in opdracht van de provincie een evaluatie uitgevoerd om de effecten van het project op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omgeving van IJsselstein in beeld te brengen. De evaluatie bestond uit een kentekenonderzoek, verkeerstellingen, wachtrijmetingen en enquêtes onder aanwonenden. Deze metingen zijn ook in 2000, voor de realisatie van het project, uitgevoerd.

Werk aan de weg
De provinciale weg N210 is een belangrijke ontsluitingsweg voor de Lopikerwaard en de verbindingsweg tussen Rotterdam en Nieuwegein/Utrecht. Op de N210 ontstonden diverse problemen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van IJsselstein. Met de bouw van IJsselstein-Zuid, de nieuwbouwwijk van IJsselstein die ook wel bekend staat onder de naam Zenderpark, en het bedrijventerrein Over-Oudland was de verwachting dat deze knelpunten alleen maar groter zouden worden. De keuze voor de maatregelen is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partijen. Zo is na overleg met Rijkswaterstaat duidelijk geworden dat een extra aansluiting op de A2 momenteel niet haalbaar is, hoewel dit gunstige gevolgen zou hebben voor de afwikkeling van het verkeer op de provinciale weg N210.

Het project N210 bestond uit een viertal verkeersmaatregelen:
1. Omleiding van de N210 om IJsselstein, om de nieuwbouwwijk IJsselstein-Zuid
2. Verbeteren van de aansluiting A2
3. Doortrekking van de nieuwe N210 ten zuiden van Benschop
4. Duurzaam Veilig toepassingen op de bestaande delen van de N210 tussen A2 en N204.

Nieuwe N210 functioneert zoals bedoeld
De nieuwe N210 functioneert zoals de provincie Utrecht dit van tevoren heeft bedoeld, zo blijkt uit het onderzoek. Duidelijk was op voorhand, voordat de evaluatie werd uitgevoerd, dat de aanpassingen bij het knooppunt N210/A2 niet de meest optimale oplossing opleveren. Varianten met een extra aansluiting op de A2 scoorden beter op het punt van verkeersafwikkeling. Desondanks wordt nu op knooppunt N210/A2 de verkeersstroom naar omstandigheden zo goed mogelijk verwerkt. De wachtrijen zijn aanzienlijk korter dan tijdens de nulmeting in 2000. Maar de wachtrijen zijn niet opgelost. De verwachting is dat verdere (ruimtelijk economische) ontwikkelingen op de langere termijn zullen leiden tot groei van de wachtrijen op dit knooppunt. Dit kan aanleiding zijn voor aanvullend onderzoek en nieuwe voorstellen voor werk aan het wegenknooppunt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht

Lopikerwaard beter bereikbaar dankzij nieuwe N210 | Infrasite

Lopikerwaard beter bereikbaar dankzij nieuwe N210

Utrecht – De bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Lopikerwaard is, dankzij verbetering van het wegennetwerk door de provincie Utrecht, aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit recent onderzoek naar de nieuwe provinciale weg N210.

De provincie Utrecht heeft in de periode 2000-2003 aanpassingen aan het wegennetwerk doorgevoerd in de Lopikerwaard nabij Benschop, IJsselstein en Nieuwegein. In 2004 is in opdracht van de provincie een evaluatie uitgevoerd om de effecten van het project op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omgeving van IJsselstein in beeld te brengen. De evaluatie bestond uit een kentekenonderzoek, verkeerstellingen, wachtrijmetingen en enquêtes onder aanwonenden. Deze metingen zijn ook in 2000, voor de realisatie van het project, uitgevoerd.

Werk aan de weg
De provinciale weg N210 is een belangrijke ontsluitingsweg voor de Lopikerwaard en de verbindingsweg tussen Rotterdam en Nieuwegein/Utrecht. Op de N210 ontstonden diverse problemen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van IJsselstein. Met de bouw van IJsselstein-Zuid, de nieuwbouwwijk van IJsselstein die ook wel bekend staat onder de naam Zenderpark, en het bedrijventerrein Over-Oudland was de verwachting dat deze knelpunten alleen maar groter zouden worden. De keuze voor de maatregelen is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partijen. Zo is na overleg met Rijkswaterstaat duidelijk geworden dat een extra aansluiting op de A2 momenteel niet haalbaar is, hoewel dit gunstige gevolgen zou hebben voor de afwikkeling van het verkeer op de provinciale weg N210.

Het project N210 bestond uit een viertal verkeersmaatregelen:
1. Omleiding van de N210 om IJsselstein, om de nieuwbouwwijk IJsselstein-Zuid
2. Verbeteren van de aansluiting A2
3. Doortrekking van de nieuwe N210 ten zuiden van Benschop
4. Duurzaam Veilig toepassingen op de bestaande delen van de N210 tussen A2 en N204.

Nieuwe N210 functioneert zoals bedoeld
De nieuwe N210 functioneert zoals de provincie Utrecht dit van tevoren heeft bedoeld, zo blijkt uit het onderzoek. Duidelijk was op voorhand, voordat de evaluatie werd uitgevoerd, dat de aanpassingen bij het knooppunt N210/A2 niet de meest optimale oplossing opleveren. Varianten met een extra aansluiting op de A2 scoorden beter op het punt van verkeersafwikkeling. Desondanks wordt nu op knooppunt N210/A2 de verkeersstroom naar omstandigheden zo goed mogelijk verwerkt. De wachtrijen zijn aanzienlijk korter dan tijdens de nulmeting in 2000. Maar de wachtrijen zijn niet opgelost. De verwachting is dat verdere (ruimtelijk economische) ontwikkelingen op de langere termijn zullen leiden tot groei van de wachtrijen op dit knooppunt. Dit kan aanleiding zijn voor aanvullend onderzoek en nieuwe voorstellen voor werk aan het wegenknooppunt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht