N 211 en N 220 verkeersveiliger

Den Haag – De provincie Zuid-Holland wil de N 211 en de N 220 verkeersveiliger maken. Er is een onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen. De resultaten hiervan zijn neergelegd in een voorlopig plan. Op woensdag 30 maart 2005 presenteert de provincie Zuid-Holland in het voormalige gemeentehuis aan de Van Geeststraat 1 in ‘s-Gravenzande dit voorlopige plan tijdens een inloopbijeenkomst. De N 211 is de provinciale weg tussen Monster en Hoek van Holland. De N 220 is de provinciale weg tussen Maasdijk en Hoek van Holland. De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst op 30 maart 2005 wordt het plan toegelicht en is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kan men schriftelijk reageren op de plannen. Hiervoor liggen formulieren gereed die ter plaatse of thuis ingevuld kunnen worden. Uitsluitend schriftelijke reacties worden in behandeling genomen en verwerkt in een zogenaamde “inspraaknota”. De inloopbijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk. De N 211 en N 220 zijn gebiedsontsluitingswegen. Door de omgeving worden de wegen als onveilig ervaren, al een aantal jaren wordt verzocht om verbeteringen.

De provincie Zuid-Holland heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Daarom zijn voor de N 211 en N 220 studies uitgevoerd ter bevordering van de verkeersveiligheid. Naar aanleiding hiervan is een aantal verbeteringen voorgesteld:
– Aanleg van een rotonde op het kruispunt N 211 / Koningin Julianaweg (geplande uitvoering in 2006);
– Verbeteren van uitritconstructies en voet- en fietspaden langs de N 211 ter hoogte van de Zeestraat (geplande uitvoering in augustus 2005, gelijktijdig met het groot onderhoud aan de N 211 door de Provincie Zuid-Holland);
– Aanbrengen van verkeersplateaus op het kruispunt N 211 / Strandweg Zanddijk (geplande uitvoering in augustus 2005, gelijktijdig met het groot onderhoud aan de N 211 door de Provincie Zuid-Holland);
– Aanleg van een linksafvak bij het kruispunt N 211 / ‘t Louwtje (geplande uitvoering in 2006);
– Aanleg van een rotonde op het kruispunt N 220 (Maasdijk) / Woutersweg (geplande uitvoering in 2006).

Deze verbeteringen zijn verwerkt in een voorlopig plan, opgesteld door het adviesbureau Royal Haskoning. Dit plan wordt gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland