Start reconstructie N298

Maastricht – De Provincie Limburg start op 14 maart 2005 met de uitvoering van de reconstructie van de provinciale weg Valkenburg-Nuth-Heerlen (N298). Deze weg is lokaal beter bekend als de Van Eijnattenweg en de Daelderweg/Naanhofsweg in Nuth. Na de reconstructie zullen afwikkeling en doorstroming van het verkeer beter verlopen.

In het kader van de reconstructie vinden er een aantal van werkzaamheden plaats. Door de aanleg van een brug over de autosnelweg A76 in de Daelderweg wordt het verkeer van en naar bedrijventerrein de Horsel fysiek van elkaar gescheiden en krijgen fietsers meer ruimte. Verkeer komend vanaf bedrijventerrein de Horsel krijgt een aparte linksafstrook waardoor de verkeersafwikkeling richting toerit de doorgaande verkeersstromen minder zal belemmeren. Er vindt een herverdeling plaats van de ruimte op de spoorbrug van drie naar vier rijstroken. Dit betekent dat het verkeer richting Hoensbroek er een extra rijstrook bij krijgt die zal worden benut voor een extra linksafvak richting Kathagen. Op de Van Eijnattenweg zal richting zuidelijke toerit A76 een langer linksaf-vak worden aangelegd en het fietspad langs de Van Eijnattenweg wordt voor fietsers komend vanuit Hoensbroek richting Nuth verplaatst naar een nieuw aangelegd fietspad over landgoed De Dael. Tot slot worden de tussenliggende wegvlakken op de nieuwe indeling aangepast en vindt betere afstemming van de verkeerslichteninstallaties bij de afrit A76, toerit A76 (nieuw aan te leggen) en kruispunt Van Eijnattenweg en Daelderweg. Nieuwe verlichting en bewegwijzering maken de gehele reconstructie compleet.

De werkzaamheden zullen in twee hoofdfasen worden uitgevoerd. De eerste fase start op 14 maart 2005 en duurt tot 11 april 2005 (4 weken). In deze fase zal de spoorbrug in Nuth geheel worden afgesloten. Verkeer vanuit Hoensbroek met bestemming Heerlen, Eindhoven, Nuth en bedrijventerrein de Horsel wordt omgeleid via bewegwijzering. Datzelfde geldt ook voor verkeer vanuit Nuth met bestemming Hoensbroek. Het blijft mogelijk vanuit Nuth de toerit A76 en bedrijventerrein de Horsel te bereiken. De afrit A76 blijft in deze fase ook geopend voor verkeer richting Nuth en bedrijventerrein de Horsel in Nuth. De tweede fase van de werkzaamheden start op 11 april 2005 en duurt tot uiterlijk 1 juni 2005. In deze fase is de spoorbrug geopend voor verkeer vanuit Nuth richting Hoensbroek en voor verkeer vanuit Hoensbroek richting toerit A76 (richting Eindhoven). Tevens kan men vanuit Nuth richting toerit A76 (richting Eindhoven). Het is echter niet mogelijk vanuit Nuth via de provinciale weg richting bedrijventerrein de Horsel te rijden. Dit verkeer zal via de A76 worden omgeleid via de aansluiting Schinnen of Geleen waar het kan keren en vervolgens via de afrit A76 Nuth het bedrijventerrein kan bereiken.

In deze fase kan verkeer vanuit bedrijventerrein de Horsel niet richting Nuth rijden (dus ook niet richting zuidelijke toerit richting Heerlen). Verkeer vanuit de Horsel met als bestemming Heerlen dient de toerit richting Eindhoven te nemen en te keren bij de aansluiting Schinnen of Geleen.

Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van hun verzorgingsgebied. Tankstation Esso blijft gedurende de gehele werkzaamheden 24 uur geopend.

Meer informatie kunt u lezen op www.limburg.nl en www.reistijdenzuid.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg