Start nieuwe procedure spitstroken A2

‘s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat Noord-Brabant start met een nieuwe procedure voor het aanleggen van spitstroken op de A2 tussen ’s Hertogenbosch en Eindhoven, dit keer met een Milieu-effect rapportage. In deze nieuwe procedure zullen de bevindingen van de Raad van State ter harte genomen worden. De procedure start op 10 maart 2005 met het uitbrengen van een Startnotitie. De Startnotitie kan gezien worden als een onderzoeksvoorstel van Rijkswaterstaat. In dit geval gaat het specifiek om de spitsstroken. De nieuwe procedure biedt ook nieuwe inspraakmogelijkheden, als eerste op de startnotitie.

Achtergrond
In december 2003 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat het besluit genomen om spitsstroken aan te leggen op de A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Dit zogenaamde Wegaanpassingsbesluit was een besluit in het kader van de Spoedwet wegverbreding, een speciale wet voor het snel uitvoeren van een aantal wegenprojecten. Tegen dit besluit is een twintigtal beroepen aangetekend door omwonenden en belangenverenigingen langs de A2. Dit heeft geleid tot vernietiging van het besluit op 15 september 2004. De Raad van State was van oordeel dat Rijkswaterstaat een Milieu-effect rapportage (MER) had moeten opstellen, meer mogelijkheden had moeten bekijken om de luchtkwaliteit te verbeteren en een overtuigender onderbouwing had moeten geven voor de verkeersveiligheid na ombouw. In de nu opgestarte procedure wordt rekening gehouden met aanmerkingen van de Raad van State.

Inspraak
De Startnotitie ligt vanaf 10 maart tot en met 7 april 2005 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties: de gemeentehuizen van Best, Boxtel, Eindhoven, Haaren, Sint-Michielsgestel, ’s-Hertogenbosch en Vught en;
– de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken in bovengenoemde gemeenten;
– het kantoor van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven;
– de bibliotheek van waterschap De Dommel in Boxtel;
– bibliotheek van Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant;
– de kantoren van de Wegendistricten van Rijkswaterstaat in ’s-Hertogenbosch en Geldrop;
– de bibliotheek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag;
– de bibliotheek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in Den Haag;
– de bibliotheek van de provincie Noord-Brabant;
– digitaal op www.inspraakvenw.nl

Gedurende de inzagetermijn kan men reactiesop de Startnotitie sturen naar: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat spitsstroken A2 ‘s-Hertogenbosch–Eindhoven, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Men kan ook via internet de reacties kenbaar maken: www.inspraakvenw.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant

Start nieuwe procedure spitstroken A2 | Infrasite

Start nieuwe procedure spitstroken A2

‘s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat Noord-Brabant start met een nieuwe procedure voor het aanleggen van spitstroken op de A2 tussen ’s Hertogenbosch en Eindhoven, dit keer met een Milieu-effect rapportage. In deze nieuwe procedure zullen de bevindingen van de Raad van State ter harte genomen worden. De procedure start op 10 maart 2005 met het uitbrengen van een Startnotitie. De Startnotitie kan gezien worden als een onderzoeksvoorstel van Rijkswaterstaat. In dit geval gaat het specifiek om de spitsstroken. De nieuwe procedure biedt ook nieuwe inspraakmogelijkheden, als eerste op de startnotitie.

Achtergrond
In december 2003 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat het besluit genomen om spitsstroken aan te leggen op de A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Dit zogenaamde Wegaanpassingsbesluit was een besluit in het kader van de Spoedwet wegverbreding, een speciale wet voor het snel uitvoeren van een aantal wegenprojecten. Tegen dit besluit is een twintigtal beroepen aangetekend door omwonenden en belangenverenigingen langs de A2. Dit heeft geleid tot vernietiging van het besluit op 15 september 2004. De Raad van State was van oordeel dat Rijkswaterstaat een Milieu-effect rapportage (MER) had moeten opstellen, meer mogelijkheden had moeten bekijken om de luchtkwaliteit te verbeteren en een overtuigender onderbouwing had moeten geven voor de verkeersveiligheid na ombouw. In de nu opgestarte procedure wordt rekening gehouden met aanmerkingen van de Raad van State.

Inspraak
De Startnotitie ligt vanaf 10 maart tot en met 7 april 2005 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties: de gemeentehuizen van Best, Boxtel, Eindhoven, Haaren, Sint-Michielsgestel, ’s-Hertogenbosch en Vught en;
– de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken in bovengenoemde gemeenten;
– het kantoor van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven;
– de bibliotheek van waterschap De Dommel in Boxtel;
– bibliotheek van Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant;
– de kantoren van de Wegendistricten van Rijkswaterstaat in ’s-Hertogenbosch en Geldrop;
– de bibliotheek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag;
– de bibliotheek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in Den Haag;
– de bibliotheek van de provincie Noord-Brabant;
– digitaal op www.inspraakvenw.nl

Gedurende de inzagetermijn kan men reactiesop de Startnotitie sturen naar: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat spitsstroken A2 ‘s-Hertogenbosch–Eindhoven, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Men kan ook via internet de reacties kenbaar maken: www.inspraakvenw.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant