Programma Duurzaam Limburg 2005-2007

Maastricht – Gedeputeerde Staten hebben besloten het ontwerp Programma ‘Duurzaam Limburg 2005-2007’ ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. Het Programma concentreert zich op een aantal speerpunten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en infrastructuur en duurzaam waterbeheer.

Het Programma dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorleggen beschrijft de wijze van werken aan duurzame ontwikkeling. Gedeputeerde Kersten: “Duurzaamheid duurt het langst” is hierbij het uitgangspunt. Het is belangrijk om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan een goede leefomgevingskwaliteit. Dit kan de Provincie niet alleen! Medewerking en inzet van andere betrokken partijen is hierbij nodig.”

Het Programma zet in op een aantal speerpunten en bepaalt per speerpunt welke resultaten bereikt zullen worden. Enkele voorbeelden zijn:
– Duurzame ruimtelijke ontwikkeling: Klavertje 4 (de ontwikkeling van bedrijventerreinen bij Venlo gericht op verbindingen tussen water, energie, verkeer en vervoer, landschap en natuur, afval en parkmanagement). En, de ontwikkeling van een integrale visie op het gebied rond de A2 tussen Maasbracht en Geleen waarbij een koppeling wordt gelegd tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling.
РMobiliteit en infrastructuur: in het op te stellen Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan zal duurzame ontwikkeling centraal staan. Ook zal het Limburgse pakket duurzame wegenbouw worden geoptimaliseerd en zal bij de aanleg van de buitenring Parkstad de trac̩keuze worden afgestemd op de ruimtelijke ontwikkeling van de omgeving.
– Duurzaam bouwen: de Provincie zal partners zoeken om enkele voorbeeldprojecten te starten. Te denken is aan een duurzame woonwijk, een seniorencomplex, e.d.
– Duurzaam waterbeheer: de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water, gericht op natuurdoelen en het Nationaal Bestuursakkoord water, gericht op klimaatverandering zullen de komende jaren aandacht vragen.

Tot slot het stimuleren van andere partijen. Het programma ‘Leren voor Duurzame ontwikkeling’ biedt hierbij de mogelijkheid om projecten van derden financieel te ondersteunen. Daarnaast zal de Provincie het Midden- en Kleinbedrijf en de gemeenten aanspreken en stimuleren op duurzaamheid. Met gemeenten wordt de reeds in gang gezette Afvalsamenwerking Limburg verder opgepakt.

U kunt het ontwerp Programma ‘Duurzaam Limburg 2005-2007’ inzien op: www.limburg.nl/upload/pdf/Programma_Duurzaam_Limburg_20052007.pdf

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Programma Duurzaam Limburg 2005-2007 | Infrasite

Programma Duurzaam Limburg 2005-2007

Maastricht – Gedeputeerde Staten hebben besloten het ontwerp Programma ‘Duurzaam Limburg 2005-2007’ ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. Het Programma concentreert zich op een aantal speerpunten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en infrastructuur en duurzaam waterbeheer.

Het Programma dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorleggen beschrijft de wijze van werken aan duurzame ontwikkeling. Gedeputeerde Kersten: “Duurzaamheid duurt het langst” is hierbij het uitgangspunt. Het is belangrijk om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan een goede leefomgevingskwaliteit. Dit kan de Provincie niet alleen! Medewerking en inzet van andere betrokken partijen is hierbij nodig.”

Het Programma zet in op een aantal speerpunten en bepaalt per speerpunt welke resultaten bereikt zullen worden. Enkele voorbeelden zijn:
– Duurzame ruimtelijke ontwikkeling: Klavertje 4 (de ontwikkeling van bedrijventerreinen bij Venlo gericht op verbindingen tussen water, energie, verkeer en vervoer, landschap en natuur, afval en parkmanagement). En, de ontwikkeling van een integrale visie op het gebied rond de A2 tussen Maasbracht en Geleen waarbij een koppeling wordt gelegd tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling.
РMobiliteit en infrastructuur: in het op te stellen Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan zal duurzame ontwikkeling centraal staan. Ook zal het Limburgse pakket duurzame wegenbouw worden geoptimaliseerd en zal bij de aanleg van de buitenring Parkstad de trac̩keuze worden afgestemd op de ruimtelijke ontwikkeling van de omgeving.
– Duurzaam bouwen: de Provincie zal partners zoeken om enkele voorbeeldprojecten te starten. Te denken is aan een duurzame woonwijk, een seniorencomplex, e.d.
– Duurzaam waterbeheer: de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water, gericht op natuurdoelen en het Nationaal Bestuursakkoord water, gericht op klimaatverandering zullen de komende jaren aandacht vragen.

Tot slot het stimuleren van andere partijen. Het programma ‘Leren voor Duurzame ontwikkeling’ biedt hierbij de mogelijkheid om projecten van derden financieel te ondersteunen. Daarnaast zal de Provincie het Midden- en Kleinbedrijf en de gemeenten aanspreken en stimuleren op duurzaamheid. Met gemeenten wordt de reeds in gang gezette Afvalsamenwerking Limburg verder opgepakt.

U kunt het ontwerp Programma ‘Duurzaam Limburg 2005-2007’ inzien op: www.limburg.nl/upload/pdf/Programma_Duurzaam_Limburg_20052007.pdf

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg