Knelpunten verkeer omgeving Joure in beeld gebracht

Leeuwarden РTijdens de tweede informatiebijeenkomst over Gebiedsgericht Benutten Joure e.o. (GGB) in het gemeentehuis van Skarsterl̢n is de knelpuntenanalyse gepresenteerd. Het gaat om knelpunten op het gebied van doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en oponthoud bij calamiteiten op en rond het knooppunt Joure. Daarnaast werden er maatregelen aangekondigd voor het oplossen van dat laatste knelpunt.

In het project GGB werken de wegbeheerders provincie Fryslân, gemeente Skarsterlân en Rijkswaterstaat Noord-Nederland samen aan de hand van een stappenplan aan een verbeterde bereikbaarheid van Joure en doorstroming rond het knooppunt A6 – A7, zonder dat daarbij leefbaarheid en veiligheid in het geding komen.
De maatregelen die nu zijn benoemd, kunnen een effectieve oplossing bieden voor het knelpunt: oponthoud en slechte doorstroming bij calamiteiten en incidenten. De projectgroep heeft deze zogenaamde ‘Quick Wins’ in overleg met de hulpdiensten geselecteerd. Het gaat bijvoorbeeld om uitwijkmogelijkheden, alternatieve routes, afspraken over brugbediening en gericht verkeerstoezicht op het knooppunt.

Unieke aanpak bij bijzondere situaties
Om als regio bereikbaar te blijven, is het belangrijk om maatregelen te treffen voor situaties die kunnen leiden tot lange files, zoals evenementen, ongevallen of werkzaamheden. In het project GGB Joure e.o. is als één van de eerste in Nederland gewerkt met een nieuwe aanpak bij bijzondere situaties. Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van de brochure ‘Alternatieve routes bij verstoringen’. De brochure biedt wegbeheerders een leidraad voor het bepalen van veilige alternatieve routes, gebaseerd op de beproefde methodiek van Gebiedsgericht Benutten.

Hoe nu verder?
De projectgroep GGB is gestart met de derde fase van het project, namelijk het zoeken van oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten. De komende maanden worden deze maatregelen nader onderzocht op hun effecten. Naar verwachting zal later dit voorjaar bekend zijn welke maatregelen het meest kansrijk zijn. Deze worden op technisch en financieel gebied uitgewerkt. In juni vindt vervolgens een derde informatiebijeenkomst plaats voor de belanghebbenden, zoals hulpdiensten, openbaar vervoer bedrijven, bedrijven en omwonenden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Knelpunten verkeer omgeving Joure in beeld gebracht | Infrasite

Knelpunten verkeer omgeving Joure in beeld gebracht

Leeuwarden РTijdens de tweede informatiebijeenkomst over Gebiedsgericht Benutten Joure e.o. (GGB) in het gemeentehuis van Skarsterl̢n is de knelpuntenanalyse gepresenteerd. Het gaat om knelpunten op het gebied van doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en oponthoud bij calamiteiten op en rond het knooppunt Joure. Daarnaast werden er maatregelen aangekondigd voor het oplossen van dat laatste knelpunt.

In het project GGB werken de wegbeheerders provincie Fryslân, gemeente Skarsterlân en Rijkswaterstaat Noord-Nederland samen aan de hand van een stappenplan aan een verbeterde bereikbaarheid van Joure en doorstroming rond het knooppunt A6 – A7, zonder dat daarbij leefbaarheid en veiligheid in het geding komen.
De maatregelen die nu zijn benoemd, kunnen een effectieve oplossing bieden voor het knelpunt: oponthoud en slechte doorstroming bij calamiteiten en incidenten. De projectgroep heeft deze zogenaamde ‘Quick Wins’ in overleg met de hulpdiensten geselecteerd. Het gaat bijvoorbeeld om uitwijkmogelijkheden, alternatieve routes, afspraken over brugbediening en gericht verkeerstoezicht op het knooppunt.

Unieke aanpak bij bijzondere situaties
Om als regio bereikbaar te blijven, is het belangrijk om maatregelen te treffen voor situaties die kunnen leiden tot lange files, zoals evenementen, ongevallen of werkzaamheden. In het project GGB Joure e.o. is als één van de eerste in Nederland gewerkt met een nieuwe aanpak bij bijzondere situaties. Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van de brochure ‘Alternatieve routes bij verstoringen’. De brochure biedt wegbeheerders een leidraad voor het bepalen van veilige alternatieve routes, gebaseerd op de beproefde methodiek van Gebiedsgericht Benutten.

Hoe nu verder?
De projectgroep GGB is gestart met de derde fase van het project, namelijk het zoeken van oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten. De komende maanden worden deze maatregelen nader onderzocht op hun effecten. Naar verwachting zal later dit voorjaar bekend zijn welke maatregelen het meest kansrijk zijn. Deze worden op technisch en financieel gebied uitgewerkt. In juni vindt vervolgens een derde informatiebijeenkomst plaats voor de belanghebbenden, zoals hulpdiensten, openbaar vervoer bedrijven, bedrijven en omwonenden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân