Start uitvoer groenplan N 207

Den Haag – De provincie Zuid-Holland start in maart 2005 met de realisatie van het groenplan N 207. In het kader van de realisatie van de busbanen is de weg aan de noordzijde van de N 207 verbreed. Nu dit gereed is, kan aan de zuidkant van de N 207 worden begonnen met het groenplan. De uitvoering vindt plaats langs de N 207 vanaf het gedeelte bebouwde kom (Alphen-Noord) tot aan de carpool-plaats bij de Kruisweg (Jacobswoude).

De provincie Zuid-Holland ontwikkelde een groenplan voor het gebied vanaf de kruising Horstenweg met de Eisenhowerlaan in Alpen aan den Rijn tot met de kruising Kruisweg met de Herenweg in de gemeente Jacobswoude. De aanleg van een busbaan en een fietspad langs de N 207 hebben de wegindeling dusdanig veranderd dat een deel van de groenvoorziening moet worden herzien. Met het groenplan N 207 moet de groenvoorziening in dit gebied weer goed aansluiten op de bestaande groenstructuur.

Werkzaamheden
Vanaf 1 maart 2005 worden de iepen die nu langs dit wegvak staan gerooid. Deze bomen zijn oud en verkeren in slechte staat, waardoor ze mogelijk gevaar opleveren. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland besloten de iepen te rooien. Ze worden vervangen door nieuwe linden. Er worden meer bomen geplant dan gerooid. Het planten van de linden en diverse struikgroepen start in de week van 28 maart 2005. Zowel tijdens het rooien als tijdens het herbeplanten worden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. De verkeershinder zal tot een minimum beperkt blijven. Het groenplan rond de Kruisweg (Jacobswoude) zal naar verwachting november -december 2005 in uitvoering komen. Dit groenplan is onderdeel van het landschapsplan dat in het kader van de realisatie van de busbanen Alphen- Noord is gemaakt

Deel I, fase II
De aanleg van de busbaan is onderdeel van de werkzaamheden op de N 207 die vallen onder deel 1, fase 2. Dit project beslaat het traject vanaf ongeveer de grens van de stedelijke bebouwing van Alphen aan den Rijn tot en met de kruising N 207 – N 446 Kruisweg in Jacobswoude. Ter hoogte van de Kruisweg komt een fiets- en voetgangerstunnel. Naar verwachting wordt dit project in juli 2005 afgerond.

Alle genoemde data zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Start uitvoer groenplan N 207 | Infrasite

Start uitvoer groenplan N 207

Den Haag – De provincie Zuid-Holland start in maart 2005 met de realisatie van het groenplan N 207. In het kader van de realisatie van de busbanen is de weg aan de noordzijde van de N 207 verbreed. Nu dit gereed is, kan aan de zuidkant van de N 207 worden begonnen met het groenplan. De uitvoering vindt plaats langs de N 207 vanaf het gedeelte bebouwde kom (Alphen-Noord) tot aan de carpool-plaats bij de Kruisweg (Jacobswoude).

De provincie Zuid-Holland ontwikkelde een groenplan voor het gebied vanaf de kruising Horstenweg met de Eisenhowerlaan in Alpen aan den Rijn tot met de kruising Kruisweg met de Herenweg in de gemeente Jacobswoude. De aanleg van een busbaan en een fietspad langs de N 207 hebben de wegindeling dusdanig veranderd dat een deel van de groenvoorziening moet worden herzien. Met het groenplan N 207 moet de groenvoorziening in dit gebied weer goed aansluiten op de bestaande groenstructuur.

Werkzaamheden
Vanaf 1 maart 2005 worden de iepen die nu langs dit wegvak staan gerooid. Deze bomen zijn oud en verkeren in slechte staat, waardoor ze mogelijk gevaar opleveren. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland besloten de iepen te rooien. Ze worden vervangen door nieuwe linden. Er worden meer bomen geplant dan gerooid. Het planten van de linden en diverse struikgroepen start in de week van 28 maart 2005. Zowel tijdens het rooien als tijdens het herbeplanten worden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. De verkeershinder zal tot een minimum beperkt blijven. Het groenplan rond de Kruisweg (Jacobswoude) zal naar verwachting november -december 2005 in uitvoering komen. Dit groenplan is onderdeel van het landschapsplan dat in het kader van de realisatie van de busbanen Alphen- Noord is gemaakt

Deel I, fase II
De aanleg van de busbaan is onderdeel van de werkzaamheden op de N 207 die vallen onder deel 1, fase 2. Dit project beslaat het traject vanaf ongeveer de grens van de stedelijke bebouwing van Alphen aan den Rijn tot en met de kruising N 207 – N 446 Kruisweg in Jacobswoude. Ter hoogte van de Kruisweg komt een fiets- en voetgangerstunnel. Naar verwachting wordt dit project in juli 2005 afgerond.

Alle genoemde data zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland