Ontwerp-Tracébesluit N31 Zurich-Harlingen klaar

Leeuwarden РOp 18 februari 2005 heeft minister Peijs van Verkeer & Waterstaat haar handtekening gezet onder het Ontwerp-Trac̩besluit Zurich-Harlingen. Hiermee is het plan voor de aanpassing van de N31 officieel goedgekeurd.

De wegaanpassingen betekenen een forse verbetering voor de verkeersveiligheid. Bij dit proces zijn de belanghebbenden zoals de gemeenten, de provincie Fryslân en de omwonenden, nauw betrokken.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, mede namens de minister van VROM, gekozen voor ombouw tot een autoweg met twee dubbele rijbanen, een vangrail in de middenberm en het opheffen van de vier gelijkvloerse kruisingen bij Zurich, ’t Strand, Dijksterburen en Kimswerd.

De keuze van de minister is uitgewerkt tot een Ontwerp -Tracébesluit (OTB), dat nu aan alle betrokkenen wordt voorgelegd voor inspraak.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland