Werkzaamheden Natuurbrug A2 bijna afgerond

‘s-Hertogenbosch – In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 februari 2005 worden de wegversmallingen in beide richting op de A2 ter hoogte van de Natuurbrug in Best en Boxtel opgeruimd. Het verkeer zal dan geen hinder meer ondervinden van de aanleg van de Natuurbrug het Groene Woud. Wel zal de in- en uitvoegstrook langs de rijbaan richting ’s-Hertogenbosch voor werkverkeer blijven bestaan tot alle werkzaamheden zijn afgerond.

Opening op 23 april
De werkzaamheden aan de natuurbrug zijn in een afrondende fase. De komende tijd wordt er nog gewerkt aan het grondwerk. Daarnaast moeten de poelen worden aangelegd en zijn er nog werkzaamheden aan de wildkerende rasters op Natuurbrug. Tevens zullen de licht- en geluidwerende kades worden aangelegd en ook de tunnel in de parallelweg worden afgebouwd. Het aanbrengen van de grond/leeflagen en het plaatsen van de beplanting is weersafhankelijk en is daarom op voorhand nog niet in te plannen.

Op zaterdag 23 april zal de natuurbrug Het Groene Woud officieel worden geopend. Dit zal waarschijnlijk gebeuren door de Minister van Verkeer en Waterstaat, Mw. drs. K.M.H. Peijs en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dhr. Dr. C.P. Veerman. Daarnaast komt er een uitgebreid programma voor alle geïnteresseerden met verschillende activiteiten in het kader van natuurgebied het Groene Woud en de Natuurbrug. Op deze dag hebben bezoekers eenmalig de kans om de natuurbrug te bezoeken.

Latere oplevering
De natuurbrug wordt enkele maanden later opgeleverd dan oorspronkelijk de bedoeling was. De werkzaamheden zijn vertraagd om dat de natuurbrug is aangelegd in een nieuwe samenwerkingsvorm volgens een zogenaamd Design en Construct contract.. Beide partijen, de aannemer en rijkswaterstaat, hebben moeten wennen aan deze nieuwe manier van werken. De vertraging is dan ook opgelopen in de afstemming tussen de beide partijen met name in de voorbereidingsfase. In de uitvoering is alles volgens planning gelopen.

Feiten Natuurbrug:
– Lengte natuurbrug 52 meter; breedte 50 meter;
– Van maaiveld tot maaiveld is de lengte wel tweehonderd meter;
– De groene ecologische zone wordt zeven meter in het landschap getild om de parallelweg en de Rijksweg A2 te passeren. Dit is uniek in Nederland. Tot nu toe liggen natuurbruggen vrijwel op maaiveldhoogte doordat de rijkswegen ingesneden in het landschap liggen;
– De zijkanten van de natuurbrug worden ingericht met aarden wallen om geluid en licht afkomstig van de rijksweg, tegen te houden. Afrastering moet voorkomen dat dieren op de weg raken en amfibiepoelen zijn in de grondterpen geïntegreerd;
– Her en der komen grote bomen te staan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant

Werkzaamheden Natuurbrug A2 bijna afgerond | Infrasite

Werkzaamheden Natuurbrug A2 bijna afgerond

‘s-Hertogenbosch – In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 februari 2005 worden de wegversmallingen in beide richting op de A2 ter hoogte van de Natuurbrug in Best en Boxtel opgeruimd. Het verkeer zal dan geen hinder meer ondervinden van de aanleg van de Natuurbrug het Groene Woud. Wel zal de in- en uitvoegstrook langs de rijbaan richting ’s-Hertogenbosch voor werkverkeer blijven bestaan tot alle werkzaamheden zijn afgerond.

Opening op 23 april
De werkzaamheden aan de natuurbrug zijn in een afrondende fase. De komende tijd wordt er nog gewerkt aan het grondwerk. Daarnaast moeten de poelen worden aangelegd en zijn er nog werkzaamheden aan de wildkerende rasters op Natuurbrug. Tevens zullen de licht- en geluidwerende kades worden aangelegd en ook de tunnel in de parallelweg worden afgebouwd. Het aanbrengen van de grond/leeflagen en het plaatsen van de beplanting is weersafhankelijk en is daarom op voorhand nog niet in te plannen.

Op zaterdag 23 april zal de natuurbrug Het Groene Woud officieel worden geopend. Dit zal waarschijnlijk gebeuren door de Minister van Verkeer en Waterstaat, Mw. drs. K.M.H. Peijs en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dhr. Dr. C.P. Veerman. Daarnaast komt er een uitgebreid programma voor alle geïnteresseerden met verschillende activiteiten in het kader van natuurgebied het Groene Woud en de Natuurbrug. Op deze dag hebben bezoekers eenmalig de kans om de natuurbrug te bezoeken.

Latere oplevering
De natuurbrug wordt enkele maanden later opgeleverd dan oorspronkelijk de bedoeling was. De werkzaamheden zijn vertraagd om dat de natuurbrug is aangelegd in een nieuwe samenwerkingsvorm volgens een zogenaamd Design en Construct contract.. Beide partijen, de aannemer en rijkswaterstaat, hebben moeten wennen aan deze nieuwe manier van werken. De vertraging is dan ook opgelopen in de afstemming tussen de beide partijen met name in de voorbereidingsfase. In de uitvoering is alles volgens planning gelopen.

Feiten Natuurbrug:
– Lengte natuurbrug 52 meter; breedte 50 meter;
– Van maaiveld tot maaiveld is de lengte wel tweehonderd meter;
– De groene ecologische zone wordt zeven meter in het landschap getild om de parallelweg en de Rijksweg A2 te passeren. Dit is uniek in Nederland. Tot nu toe liggen natuurbruggen vrijwel op maaiveldhoogte doordat de rijkswegen ingesneden in het landschap liggen;
– De zijkanten van de natuurbrug worden ingericht met aarden wallen om geluid en licht afkomstig van de rijksweg, tegen te houden. Afrastering moet voorkomen dat dieren op de weg raken en amfibiepoelen zijn in de grondterpen geïntegreerd;
– Her en der komen grote bomen te staan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant