Inspraak bufferstroken A1 en spitsstroken A4 en A10

Haarlem – Van 15 februari tot en met 14 maart 2005 liggen de startnotities bufferstroken A1 Watergraafsmeer-Diemen en spitsstroken A4 Badhoevedorp-Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer-Amstel ter inzage. Beide projecten doorlopen een inspraakprocedure overeenkomstig de Wet milieubeheer. Deze procedure wordt doorlopen voor de besluitvorming over een door de minister van Verkeer en Waterstaat te nemen wegaanpassingsbesluit in het kader van de Spoedwet wegverbreding. Tot 14 maart 2005 kan iedereen zijn zienswijze op de inhoud van de startnotities schriftelijk kenbaar maken aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat te Den Haag. Mondeling kan dit ook maar dat moet vóór 1 maart 2005 kenbaar gemaakt zijn.

Met het uitbrengen van de startnotities maakt Rijkswaterstaat bekend dat Milieueffectrapporten (MER) worden opgesteld. In deze MER’s worden de milieueffecten van de genoemde projecten nader onderzocht. Het MER is bedoeld voor de besluitvorming over het wegaanpassingsbesluit, dat vervolgens op grond van de Spoedwet wegverbreding door de minister van Verkeer en Waterstaat wordt genomen. In de startnotities wordt onder andere ingegaan op het doel, de mogelijke gevolgen en oplossingen voor het milieu van de voorgenomen wegaanpassing.

Vervolg traject Inspraak
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de minister van Verkeer en Waterstaat en de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Deze commissie adviseert de minister over de richtlijnen voor de inhoud van het Milieueffectrapport. Mede op basis van de binnengekomen zienswijzen en het advies voor de richtlijnen van de Commissie voor de MER stelt de minister van Verkeer en Waterstaat de richtlijnen voor het MER vast.

Communicatie
De startnotities zijn vanaf 14 februari 2005 te downloaden via
www.inspraakvenw.nl.
De startnotities kunnen ook via Rijkswaterstaat, projectsecretariaat, telefoon 023-5301810, worden opgevraagd. Over de inhoud van de startnotities kunnen belangstellenden en belanghebbenden informatie inwinnen bij Infodesk Rijkswaterstaat Noord-Holland, telefoon 023-5301401. Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kan men terecht bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, tel. 070-351 96 00.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland

Inspraak bufferstroken A1 en spitsstroken A4 en A10 | Infrasite

Inspraak bufferstroken A1 en spitsstroken A4 en A10

Haarlem – Van 15 februari tot en met 14 maart 2005 liggen de startnotities bufferstroken A1 Watergraafsmeer-Diemen en spitsstroken A4 Badhoevedorp-Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer-Amstel ter inzage. Beide projecten doorlopen een inspraakprocedure overeenkomstig de Wet milieubeheer. Deze procedure wordt doorlopen voor de besluitvorming over een door de minister van Verkeer en Waterstaat te nemen wegaanpassingsbesluit in het kader van de Spoedwet wegverbreding. Tot 14 maart 2005 kan iedereen zijn zienswijze op de inhoud van de startnotities schriftelijk kenbaar maken aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat te Den Haag. Mondeling kan dit ook maar dat moet vóór 1 maart 2005 kenbaar gemaakt zijn.

Met het uitbrengen van de startnotities maakt Rijkswaterstaat bekend dat Milieueffectrapporten (MER) worden opgesteld. In deze MER’s worden de milieueffecten van de genoemde projecten nader onderzocht. Het MER is bedoeld voor de besluitvorming over het wegaanpassingsbesluit, dat vervolgens op grond van de Spoedwet wegverbreding door de minister van Verkeer en Waterstaat wordt genomen. In de startnotities wordt onder andere ingegaan op het doel, de mogelijke gevolgen en oplossingen voor het milieu van de voorgenomen wegaanpassing.

Vervolg traject Inspraak
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de minister van Verkeer en Waterstaat en de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Deze commissie adviseert de minister over de richtlijnen voor de inhoud van het Milieueffectrapport. Mede op basis van de binnengekomen zienswijzen en het advies voor de richtlijnen van de Commissie voor de MER stelt de minister van Verkeer en Waterstaat de richtlijnen voor het MER vast.

Communicatie
De startnotities zijn vanaf 14 februari 2005 te downloaden via
www.inspraakvenw.nl.
De startnotities kunnen ook via Rijkswaterstaat, projectsecretariaat, telefoon 023-5301810, worden opgevraagd. Over de inhoud van de startnotities kunnen belangstellenden en belanghebbenden informatie inwinnen bij Infodesk Rijkswaterstaat Noord-Holland, telefoon 023-5301401. Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kan men terecht bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, tel. 070-351 96 00.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland