GS Fryslan: Johan Willem Frisosluis Stavoren knelpunt

Leeuwarden – GS leggen Provinciale Staten het voorstel voor om de Johan Willem Frisosluis als een duidelijk knelpunt in de bereikbaarheid van het Friese Merengebied te onderkennen. Het college voorziet een rem op de ontwikkeling van het vaartoerisme in Fryslân wanneer dit knelpunt niet wordt opgelost. Het knelpunt wordt bovendien alleen maar groter wanneer in het kader van het Friese Merengebied de aquaducten gereedkomen. GS nemen daarmee de conclusies over van de Grontmij-studie “Invalspoort Stavoren, van onrustig dobberen naar veilig varen”. Deze studie over de doorstromingsproblemen bij de sluis Stavoren, is gedaan in het kader van het uitvoeringsprogramma Stavoren-Sneek, Galamadammen-Slotermeer van het Friese Merenproject. GS hebben ingestemd met dit uitvoeringstraject.

In de studie van de Grontmij worden een aantal varianten voor oplossingen naast elkaar gezet. De meeste varianten gaan uit van verbetering van de bestaande sluis, alleen variant 8 gaat uit van een nieuwe, tweede sluis, gecombineerd met maatregelen aan de huidige sluis. De kosten van de onderzochte oplossingen worden geraamd op € 3.950.000 (minimaal) en € 21.600.000 (maximaal).

Stemmen Provinciale Staten in met het voorstel van het college, dan zal als eerste stap nader worden onderzocht welke oplossingsvariant het beste kan worden gekozen. Daarbij spelen naast de bouwtijd en de wens om stremming zoveel mogelijk te beperken ook de subsidievoorwaarden van Kompas een rol. Het College zal een Kompasaanvraag voor dit project indienen. Dit betekent dat uiterlijk maart 2006 met het aanpassen van de sluis moet worden gestart.

Het college constateert ook dat de brug in Warns geen knelpunt vormt voor het wegverkeer en de scheepvaart. In het Provinciale Verkeers- en Vervoersplan van 1999 werd deze brug nog wel als knelpunt aangeduid. De aanpassing van deze brug was destijds geraamd op globaal €20 miljoen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

GS Fryslan: Johan Willem Frisosluis Stavoren knelpunt | Infrasite

GS Fryslan: Johan Willem Frisosluis Stavoren knelpunt

Leeuwarden – GS leggen Provinciale Staten het voorstel voor om de Johan Willem Frisosluis als een duidelijk knelpunt in de bereikbaarheid van het Friese Merengebied te onderkennen. Het college voorziet een rem op de ontwikkeling van het vaartoerisme in Fryslân wanneer dit knelpunt niet wordt opgelost. Het knelpunt wordt bovendien alleen maar groter wanneer in het kader van het Friese Merengebied de aquaducten gereedkomen. GS nemen daarmee de conclusies over van de Grontmij-studie “Invalspoort Stavoren, van onrustig dobberen naar veilig varen”. Deze studie over de doorstromingsproblemen bij de sluis Stavoren, is gedaan in het kader van het uitvoeringsprogramma Stavoren-Sneek, Galamadammen-Slotermeer van het Friese Merenproject. GS hebben ingestemd met dit uitvoeringstraject.

In de studie van de Grontmij worden een aantal varianten voor oplossingen naast elkaar gezet. De meeste varianten gaan uit van verbetering van de bestaande sluis, alleen variant 8 gaat uit van een nieuwe, tweede sluis, gecombineerd met maatregelen aan de huidige sluis. De kosten van de onderzochte oplossingen worden geraamd op € 3.950.000 (minimaal) en € 21.600.000 (maximaal).

Stemmen Provinciale Staten in met het voorstel van het college, dan zal als eerste stap nader worden onderzocht welke oplossingsvariant het beste kan worden gekozen. Daarbij spelen naast de bouwtijd en de wens om stremming zoveel mogelijk te beperken ook de subsidievoorwaarden van Kompas een rol. Het College zal een Kompasaanvraag voor dit project indienen. Dit betekent dat uiterlijk maart 2006 met het aanpassen van de sluis moet worden gestart.

Het college constateert ook dat de brug in Warns geen knelpunt vormt voor het wegverkeer en de scheepvaart. In het Provinciale Verkeers- en Vervoersplan van 1999 werd deze brug nog wel als knelpunt aangeduid. De aanpassing van deze brug was destijds geraamd op globaal €20 miljoen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân