Overbelading vrachtverkeer N 210 valt mee

Den Haag – Er rijden dagelijks vijf tot tien vrachtwagens over de N 210 die zwaarder zijn beladen dan wettelijk toegestaan. Sluipverkeer vormt maximaal acht procent van de totale verkeersstroom. Dat blijkt uit onderzoeken die zijn ingesteld in opdracht van de provincie Zuid-Holland en waarvan vandaag de resultaten bekend zijn gemaakt. Doordat al jaren een stringent vergunningenbeleid wordt gevoerd ten aanzien van zwaar vervoer, vallen de resultaten van beide onderzoeken mee. Het percentage sluipverkeer is lager dan vooraf verondersteld. De veronderstelling dat de N 210 een gewild alternatief is bij files op de A12 en de A20, blijkt niet geheel te kloppen.

Ondanks de meevallende resultaten maakt gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven zich zorgen. “Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Als er dagelijks vijf tot tien te zware vrachtwagens rijden dan is er dagelijks vijf tot tien keer een kans dat er opnieuw verzakkingen optreden. Zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat er excessen gemeten zijn meer dan het dubbele van de maximaal toegestane waarde.” Bij twee zogeheten aslastmetingen in het najaar van 2004 bedroeg het percentage overbeladen voertuigen respectievelijk 1,67 en 0,57. Gemiddeld zorgt overbelading voor 40% van de schade aan wegen in Nederland. De meevallende gemiddelden voor de N 210 nemen dus niet weg dat extreem zware vrachtwagens flinke schade kunnen veroorzaken. Met het Platform Aorta, waarin transporteurs uit de Krimpenerwaard vertegenwoordigd zijn, zijn afspraken gemaakt over het verder terugdringen van overbelading. De transporteurs houden zich strikt aan de maximale beladingsgraad en gaan collega’s van buiten de regio vragen hetzelfde te doen. De provincie gaat overtreders aanschrijven en de politie controleert actief op overbelading. De heer G.P.M. van Os namens Aorta en de Kamer van Koophandel: “De N 210 is van levensbelang voor het bedrijfsleven in de Krimpenerwaard. Er is ons veel aan gelegen schade aan de weg te voorkomen. Samen met de provincie willen we alles doen wat in ons vermogen ligt om de risico’s te beperken. Het terugdringen van overbelading is daarin een belangrijke stap.”

Enige ontsluitingsweg
De N 210 is de enige ontsluitingsweg in de Krimpenerwaard en stamt deels nog uit de jaren ’30. Door de slappe ondergrond was het bij de aanleg in de jaren dertig en vijftig noodzakelijk de weg te onderheien. Op de palen is een betonnen bak gemaakt. Daarop ligt de eigenlijke weg. Zoals de huidige problemen bevestigen voldoet de constructie van de weg niet meer en moet hij vernieuwd worden. Al enige tijd is de provincie aan het onderzoeken op welke wijze dat het beste kan gebeuren. Daar moet eerst een uitgebreide studie aan vooraf gaan. Verder moeten de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld worden en dienen de nodige procedures te worden gevolgd. Afhankelijk van de uiteindelijke uitvoering moeten de eventueel benodigde gronden worden aangekocht. Al met al een tijdpad dat jaren vergt. In de tussentijd zal de bestaande N 210 zo goed mogelijk in stand worden gehouden. Er vinden onder andere preventieve werkzaamheden plaats met het doel calamiteiten te voorkomen. Het beperken van buitensporig zwaar transport over de weg past in dat streven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland