Den Haag investeert 6 miljoen in verkeersveiligheid

Den Haag – Op 8 februari 2005 heeft het college van B&W op initiatief van verkeerswethouder Bruno Bruins het uitvoeringsplan verkeersveiligheid vastgesteld. Het gaat om een groot aantal verkeersprojecten die in 2005 en 2006 worden uitgevoerd. In totaal is er bijna 6 miljoen euro mee gemoeid.

Op basis van het verkeersveiligheidsplan 2003-2006 zijn in deze collegeperiode al veel projecten op het gebied van verkeersveiligheid uitgevoerd. Centraal in het nieuwe uitvoeringsplan staat de aanleg van elf nieuwe 30 km/uur zones. Ook de verkeersveilige herinrichting van de Appelstraat staat op het programma. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen voor Ypenburg en Leidschenveen opgenomen en worden acht onveilige kruispunten (‘blackspots’) aangepakt. Verder is in het plan budget opgenomen voor de verbetering van de oversteekbaarheid van drukke wegen.

Wethouder Bruins:”Ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Daarom investeren we niet alleen in veilige infrastructuur maar ook in verkeerseducatie, zoals het geven van fietslessen en ‘dodehoeklessen’ op de basisscholen, de inzet van verkeersleerkrachten, bromfietscursussen op het voortgezet onderwijs en opfriscursussen voor automobilisten. Ook vind ik het belangrijk dat er maatregelen worden getroffen om de verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen te verbeteren. Hierbij wordt zowel ingezet op verandering van het zogenaamde ‘haal- en brenggedrag’ van de ouders als op infrastructurele maatregelen.”

Verkeersveiligheidscijfers
Uit het plan blijkt dat het totale aantal gewond geraakte verkeersdeelnemers in Den Haag in 2003 ten opzichte van 2002 licht is gestegen. In 2003 raakten in totaal 1.121 verkeersdeelnemers gewond in het verkeer en dat is 36 mensen meer dan in 2002. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is daarentegen gedaald van 20 naar 15. Hetzelfde geldt voor het totaal aantal ongevallen. Dat cijfer is gedaald van 946 tot 934. De cijfers over 2004 zijn nog niet beschikbaar, deze zijn naar verwachting in het voorjaar bekend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Den Haag

Den Haag investeert 6 miljoen in verkeersveiligheid | Infrasite

Den Haag investeert 6 miljoen in verkeersveiligheid

Den Haag – Op 8 februari 2005 heeft het college van B&W op initiatief van verkeerswethouder Bruno Bruins het uitvoeringsplan verkeersveiligheid vastgesteld. Het gaat om een groot aantal verkeersprojecten die in 2005 en 2006 worden uitgevoerd. In totaal is er bijna 6 miljoen euro mee gemoeid.

Op basis van het verkeersveiligheidsplan 2003-2006 zijn in deze collegeperiode al veel projecten op het gebied van verkeersveiligheid uitgevoerd. Centraal in het nieuwe uitvoeringsplan staat de aanleg van elf nieuwe 30 km/uur zones. Ook de verkeersveilige herinrichting van de Appelstraat staat op het programma. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen voor Ypenburg en Leidschenveen opgenomen en worden acht onveilige kruispunten (‘blackspots’) aangepakt. Verder is in het plan budget opgenomen voor de verbetering van de oversteekbaarheid van drukke wegen.

Wethouder Bruins:”Ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Daarom investeren we niet alleen in veilige infrastructuur maar ook in verkeerseducatie, zoals het geven van fietslessen en ‘dodehoeklessen’ op de basisscholen, de inzet van verkeersleerkrachten, bromfietscursussen op het voortgezet onderwijs en opfriscursussen voor automobilisten. Ook vind ik het belangrijk dat er maatregelen worden getroffen om de verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen te verbeteren. Hierbij wordt zowel ingezet op verandering van het zogenaamde ‘haal- en brenggedrag’ van de ouders als op infrastructurele maatregelen.”

Verkeersveiligheidscijfers
Uit het plan blijkt dat het totale aantal gewond geraakte verkeersdeelnemers in Den Haag in 2003 ten opzichte van 2002 licht is gestegen. In 2003 raakten in totaal 1.121 verkeersdeelnemers gewond in het verkeer en dat is 36 mensen meer dan in 2002. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is daarentegen gedaald van 20 naar 15. Hetzelfde geldt voor het totaal aantal ongevallen. Dat cijfer is gedaald van 946 tot 934. De cijfers over 2004 zijn nog niet beschikbaar, deze zijn naar verwachting in het voorjaar bekend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Den Haag